Skip to main content

Karriere

  • Denne uddannelse kan læses i Odense
  • Uddannelsen udbydes på dansk, men dele af undervisningen vil være på engelsk

Som civilingeniør i Kemi- og Bioteknologi kan du få job som:

  • projektleder, laboratorieleder eller leder for udviklingsafdeling 
  • udviklingsingeniør, analytiker eller kvalitetschef
  • Forsker, konsulent eller underviser.  

Dine arbejdsopgaver kan fx være at:

  • designe og idriftsætte nye procestekniske anlæg fx til biokemisk- eller fødevareproduktion 
  • udvikle og optimere analysemetoder, biologiske teknikker og anlæg til fx medicinalproduktion
  • rådgive private og offentlige virksomheder vedr. kemirelaterede miljø- og arbejdsmiljøforhold 
  • opbygge og styre reaktorer 
  • designe industriel forarbejdning af primær biologisk produktion til fx fødevarer eller biobrændsler.

Som ingeniør i Kemi- og Bioteknologi kan du fx arbejde ved den kemiske industri, levnedsmiddel- og medicinalindustrien, miljøforvaltninger, kraftværker og laboratorier. 

Se statistik for løn og beskæftigelsesmuligheder og læs mere under uddannelsens kompetenceprofil.

Se eksempel på karriere

Læs, hvad de færdiguddannede civilingeniører i Kemi- og Bioteknologi selv fortæller 
Eller mød Kit, der er med til at fremstille miljøvenligt brændstof