Skip to main content

Hvad fører uddannelsen til?

Som ingeniør i kemi- og bioteknologi kan du fx blive ansat i den kemiske industri, i levnedsmiddel- og medicinalindustrien eller ved miljøforvaltninger. Her kan du stå for forskning, udvikling, produktion, miljø- og kvalitetssikring.

Som civilingeniør i kemi- og bioteknologi kan du få job som:

  • Projektleder, laboratorieleder eller leder for udviklingsafdeling 
  • Udviklingsingeniør, analytiker eller kvalitetschef
  • Forsker, konsulent eller underviser. 

Dine arbejdsopgaver kan fx være at:

  • designe og idriftsætte nye procestekniske anlæg fx til biokemisk- eller fødevareproduktion
  • udvikle og optimere analysemetoder, biologiske teknikker og anlæg til fx medicinalproduktion
  • rådgive private og offentlige virksomheder vedr. kemirelaterede miljø- og arbejdsmiljøforhold
  • opbygge og styre reaktorer
  • designe industriel forarbejdning af primær biologisk produktion til fx fødevarer eller biobrændsler.

Som ingeniør i kemi- og bioteknologi kan du fx arbejde ved den kemiske industri, levnedsmiddel- og medicinalindustrien, miljøforvaltninger, kraftværker og laboratorier.

Kompetenceprofil

Hvad er det egentligt, der vil gøre dig særligt attraktiv på jobmarkedet, hvis du tager en civilingeniøruddannelse i kemi- og bioteknologi? For en arbejdsgiver ER du dine kompetencer. Derfor giver vi dig her et overblik over, hvad du får af kompetencer: almene og specifikke for kemi- og bioteknologi.

Mød Maria som arbejder i virksomheden Carlsberg

Mød Morten der arbejder ved Novozymes

På kemi- og bioteknologi bliver der forsket i, hvordan bl.a. vandmænd kan blive delikate at spise.

Forskere og studerende på kemi- og bioteknologi arbejder på at behandle de syge celler i sygdommen Progeria.

Mød Kit

Kit Kellebjerg Mogensen, 26 år, arbejder med udvikling og forskning i 2. generations bioethanol, der er et miljøvenligt brændstof.