Uddannelsens opbygning

  • Denne uddannelse kan læses i Odense
  • Uddannelsen udbydes på dansk, men dele af undervisningen vil være på engelsk

Hvert semester er baseret på et hovedtema, der bliver omdrejningspunktet for semestrets teori- og projektarbejde. Straks fra studiestart bliver du en del af en projektgruppe, hvor I arbejder med projekter, som ofte tager afsæt i problemstillinger hentet fra virksomheder.

  1. Kemisk produktion og miljø 
  2. Energi og materialer 
  3. Bioteknologiske processer og kemiske enhedsoperationer 
  4. Instrumentel analytisk kemi og anvendt statistik 
  5. Experts in Team Innovation/Innovation og iværksætteri i den kemiske industri 
  6. Bachelorprojekt

Uddannelsens opbygning

Klik på oversigten for at se en større version.

Før du starter på uddannelsen, har du mulighed for at tage et Kom-godt-i-gang-kursus i matematik. Kurset finder sted i august måned.

De fire første semestre af uddannelsen er ens for de diplom- og civilingeniørstuderende i Kemi- og Bioteknologi.

1. semester
Semestret handler om kemisk produktion og miljø. Du får både undervisning i teknisk kemi, miljø og arbejdsmiljø samt grundlæggende færdigheder i kemi, matematik og fysik. Sammen med din projektgruppe arbejder du med emnerne i praksis i forbindelse med semesterprojektet.

2. semester
På dette semester lærer du at dimensionere og vælge udstyr til procesanlæg på grundlag af tekniske beregninger og miljømæssige overvejelser. Du får bl.a. en viden om materialers egenskaber, termodynamik, mikrobiologi og biokemi. I semesterprojektet skitserer I en del af et procesanlæg, hvor I arbejder med valg og dimensionering af udstyr til stof- og varmetransport plus materialevalg til udstyr.

3. semester
På 3.semester lærer du bl.a. om fødevareteknologi og -kemi, fermenteringsteknologi, dimensionering af kemiske og biokemiske procesenheder. Projektet tager udgangspunkt i en erhvervsrelevant problemstilling fra det bioteknologiske område, og I går i dybden med fx fermenteringsprocesser, enzymatiske processer eller processer til fremstilling af fødevarer. Som led i projektet laver I praktiske forsøg i laboratoriet.

4. semester
Her fokuserer vi på instrumentelle analytiske metoder, statistiske metoder, metodevalidering og god laboratoriepraksis. I projektet arbejder I i det analysetekniske laboratorium, hvor I udvikler og validerer en eller flere analysemetoder, gerne i samarbejde med virksomheder.

5. semester
Experts in Team Innovation er temaet for dette semester, som har fokus på iværksætteri og innovation- specifikt inden for produkt- eller procesudvikling i den kemiske og bioteknologiske industri. Du arbejder sammen med medstuderende fra andre studieretninger om at løse en konkret udfordring.
På femte semester får du mulighed for at vælge kurser inden for miljø- og energiledelse, kemisk procesteknik og design af kemiske anlæg, kvalitetssikring i bioteknologisk produktion, ølbrygning og naturstofkemi.
Du kan også vælge at læse et semester på et udenlandsk universitet.

6. semester
Her laver du bachelorprojekt, hvor du samler din viden og kompetencer fra de tidligere semestre. I dit projekt arbejder du primært med et selvvalgt emne inden for kemi- og bioteknologi. Projektet laves i samarbejde med en virksomhed eller forskningsgruppe.

Læs mere om Studieordning og fag.

Kandidatuddannelsen i kemi 
Den egentlige kandidatuddannelse til civilingeniør tager to år. Når du påbegynder kandidatuddannelsen skal du vælge en fagprofil, inden for hvilken du skal skrive dit speciale. En fagprofil er en specialisering inden for et emneområde i tilknytning til en eller flere forskningsgrupper.
Læs mere om de fagprofiler, du har mulighed for at vælge under kandidatuddannelsen i Kemi. Du kan også læse videre til civilingeniør i Miljøteknologi

IT Camp for piger 2020

Er du pige og interesseret i IT? Kom til IT Camp for piger den 7.-8. november 2020 på SDU i Odense.

Læs mere

Studieordning

Se studieordningen for civilingeniøruddannelsen i Kemi- og Bioteknologi (Bachelor)

læs mere

Diplom- eller civilingeniør?

Opbygning af ingeniørstudierne - både diplomingeniør og civilingeniør

Læs mere