Skip to main content

Uddannelsen kan føre mange steder hen

Som humanist er mulighederne mange, og du er så privilegeret at kunne få job i mange forskellige brancher. Det kan være både private virksomheder, offentlige institutioner, organisationer m.fl. Stillingsbetegnelserne på det humanistiske arbejdsmarked er ofte brede som fx projektleder, analysemedarbejder og konsulent mv. Jobtitlen afspejler altså typisk ikke lige præcis din uddannelse, selvom du selvfølgelig bruger den i jobbet. Overordnet set kan du altså få job i alle typer af virksomheder, organisationer og brancher – det handler blot om, at der er behov for en medarbejder med dine kompetencer.

Typiske karriereveje

Uddannelsen i International virksomhedskommunikation med to fremmedsprog åbner jobmuligheder i både private virksomheder men også offentlige organisationer, der skal informere – på flere sprog.


Kompetencer

Kompetencer beskriver dine evner og færdigheder til at arbejde med konkrete opgaver. Med denne uddannelse vil du typisk komme til at arbejde med at:

 • Bruge dine viden og færdigheder i engelsk og tysk til international markedsføring.
 • Bygge bro mellem virksomheden og omverden ved hjælp af kommunikation og i rollen som kulturformidler.
 • Have ansvar for virksomhedens salg eller kommunikation til bestemte markeder/kunder.
 • Sørge for at virksomheden vedligeholder sin profil på sociale medier med nyheder, videoer og historier, der øger synligheden.
 • Lægge strategier og planlægge kampagner, hvor din viden om flere europæiske kulturer og samfundsforhold medvirker til, at kampagnen taler præcist til målgrupperne.

Jobmuligheder

Med denne uddannelse vil du bl.a. kunne varetage jobs som:

 • Market Communication Specialist
 • Salgs- og marketingkoordinator
 • Digital marketingkoordinator
 • Marketing & Global Relations Coordinator
 • Kommunikationsmedarbejder
 • SoMe-ansvarlig
 • Human Ressources Assistant (arbejder med rekruttering af nye medarbejdere)
 • Human Ressources udviklings- og arbejdsmiljøkonsulent
 • Informationsmedarbejder
 • Frivilligkonsulent
 • Tekstforfatter og projektleder
 • Personlig assistent og administrativ koordinator
 • Digital projektleder/digital indholdsansvarlig