Skip to main content

Uddannelsen kan føre mange steder hen

Som humanist er mulighederne mange, og du er så privilegeret at kunne få job i mange forskellige brancher. Det kan være både private virksomheder, offentlige institutioner, organisationer m.fl. Stillingsbetegnelserne på det humanistiske arbejdsmarked er ofte brede som fx projektleder, analysemedarbejder og konsulent mv. Jobtitlen afspejler altså typisk ikke lige præcis din uddannelse, selvom du selvfølgelig bruger den i jobbet. Overordnet set kan du altså få job i alle typer af virksomheder, organisationer og brancher – det handler blot om, at der er behov for en medarbejder med dine kompetencer.

Typiske karriereveje

Med uddannelsen i historie får du evnen til at analysere problemer, se tingene i en større sammenhæng, arbejde med værdier, sætte dig ind i forskellige tankegange, strukturere viden og arbejde problemorienteret.

Traditionelt retter uddannelsen i historie sig mod undervisning i gymnasiet, formidling på museer eller forskning på universitetet, men halvdelen af vores uddannede finder jobs i det private erhvervsliv eller i styrelser og kommuner.


Kompetencer

Kompetencer beskriver dine evner og færdigheder til at arbejde med konkrete opgaver. Med denne uddannelse opnår du bl.a. følgende kompetencer:

  • akademisk analysearbejde, informationssøgning samt formidling, specifikt på et historiefagligt grundlag.
  • forståelse for de begreber og kritisk refleksion over de værdier, der tillægges en historisk dimension i den kulturelle sektor samt i erhvervslivet.
  • igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage dig professionelt ansvar.

Jobmuligheder

Med denne uddannelse vil du bl.a. kunne varetage jobs som:

  • Gymnasielærer (adjunkt/lektor)
  • Underviser
  • Museumsformidler
  • Forsker
  • Arkivar
  • Akademisk fuldmægtig
  • Organiseringskonsulent

Hvis du vil være gymnasielærer, så vil det næsten altid være et krav, at du kan undervise i to fag. Det betyder, at du skal vælge et sidefag i et gymnasierettet fag, f.eks. Engelsk eller Matematik.