Skip to main content

Hvad kan jeg blive? Hvad fører uddannelsen til?

Med uddannelsen i historie får du evnen til at analysere problemer, se tingene i en større sammenhæng, arbejde med værdier, sætte dig ind i forskellige tankegange, strukturere viden og arbejde problemorienteret.

Traditionelt retter uddannelsen i historie sig mod undervisning i gymnasiet, formidling på museer eller forskning på universitetet, men halvdelen af vores uddannede finder jobs i det private erhvervsliv eller i styrelser og kommuner.

Kompetencer

Kompetencer beskriver dine evner og færdigheder til at arbejde med konkrete opgaver. Med denne uddannelse opnår du bl.a. følgende kompetencer:

  • akademisk analysearbejde, informationssøgning samt formidling, specifikt på et historiefagligt grundlag.
  • forståelse for de begreber og kritisk refleksion over de værdier, der tillægges en historisk dimension i den kulturelle sektor samt i erhvervslivet.
  • igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage dig professionelt ansvar.

Jobmuligheder

Med denne uddannelse vil du bl.a. kunne varetage jobs som:

  • Gymnasielærer (adjunkt/lektor)
  • Underviser
  • Museumsformidler
  • Forsker
  • Arkivar
  • Akademisk fuldmægtig
  • Organiseringskonsulent

Hvis du vil være gymnasielærer, så vil det næsten altid være et krav, at du kan undervise i to fag. Det betyder, at du skal vælge et sidefag i et gymnasierettet fag, f.eks. Engelsk eller Matematik.