Skip to main content
DA / EN

Lær at forstå naturens og universets mekanismer

Er du nysgerrig efter at forstå det grundlæggende bag naturen og universet? Så er Fysik din uddannelse. Undervejs opnår du en viden og forståelse, som du kan bruge til at løse udfordringer i for eksempel data- og teknologivirksomheder. Du vil desuden kunne bidrage til at løse flere af de globale udfordringer, verden står overfor.

Når du læser fysik på SDU, arbejder du med at forstå og afdække de grundlæggende love, der styrer fysiske systemer i naturen. Du tilegner dig viden gennem eksperimenter, observationer, dataanalyse og via udvikling af nye teorier. På den måde opnår du stærke og bredt anvendelige værktøjer, som du kan bruge indenfor alle grene af naturvidenskaben. Det skyldes, at naturen benytter de samme principper og grundlæggende mekanismer lige fra de mindste byggesten (elementarpartiklerne) over livets byggesten (DNA og celler) til klimaet og hele universet.

Fysikfagets bredde betyder desuden, at du kan kombinere dit studie med mange beslægtede fag. Fysik på SDU samarbejder med for eksempel: Matematik, Datalogi, Kemi, Biologi, ingeniørfagene og hospitalsfysik på Odense Universitetshospital.

Som fysikstuderende på SDU kan du glæde dig til en rejse sammen med dine medstuderende og undervisere. Sammen udfordrer vi grænsen for vores fælles viden og søger at skabe ny viden. Det gør vi fordi store dele af universets og naturens grundlæggende love stadig er ukendte for os.

På bacheloruddannelsen i Fysik på SDU bliver du involveret i forskning fra begyndelsen af dit studie. I løbet af uddannelsens første år laver du og din studiegruppe et førsteårs-projekt, hvor I prøver at arbejde som forskere og også modtager vejledning af en forsker. Du har mulighed for at vælge en mentor blandt fysik-forskerne. Din mentor vil undervejs i dit studie give dig den faglige vejledning, du har behov for.


Derfor skal du læse Fysik på SDU

  • Som fysikstuderende på SDU kan du specialisere dig inden for mange forskningsområder, for eksempel fundamental fysik, nano- og kvanteoptik, biofysik, statistisk fysik eller computerfysik.
  • På SDU er fysikforskere og -studerende i den samme bygning. Her er også vores samarbejdspartnere inden for eksempelvis matematik, datalogi, kemi og ingeniørfagene.
  • Fysik på SDU har et stærkt studiemiljø som fungerer på tværs af årgange og med mange faglige og sociale arrangementer. Ofte bliver arrangementerne tilrettelagt af de studerende i fagrådet Æter.

Mød to fysikstuderende fra SDU, og hør hvorfor de har valgt uddannelsen:

Uddannelsen giver ret til den akademiske titel bachelor (BSc) i fysik.