Skip to main content

Studieliv

Studiestart

Vi lægger vægt på, at du som ny fysikstuderende på SDU får en masse inspiration og viden om dit fag og samtidig lærer dine medstuderende at kende.

Studiestartsaktiviteterne er primært koncentreret omkring de første uger. Her er der arrangeret en lang række spændende events, hvor en gruppe mentorer vil hjælpe dig godt i gang med studiet. 

Undervisningsformer

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og projektarbejde. Naturvidenskabelig forskning er i høj grad internationalt orienteret.  Derfor vil du opleve, at en stor del af undervisningsmaterialet er på engelsk, ligesom dele af undervisningen foregår på engelsk.

Ud over den skemalagte undervisning vil der være forberedelse og obligatoriske opgaver. Der er plads til individuelle studiemetoder; nogle løser opgaverne bedst i et livligt kollegiekøkken, mens andre benytter roen på universitetets studiepladser, hvor der også er plads til både små og store grupper.

På første studieår kan du forvente at have ca. 20-25 timers skemalagt undervisning om ugen. Derudover skal du regne med at bruge ca. 20 timer om ugen på forberedelse og opgaveløsning. I løbet af uddannelsen falder mængden af skemalagt undervisning gradvist, mens mængden af forberedelse og opgaveløsning stiger tilsvarende.

Hverdagen som studerende 

I løbet af uddannelsen falder mængden af skemalagt undervisning gradvist, mens mængden af forberedelse og opgaveløsning stiger tilsvarende.

I de to cirkler kan du se, hvordan henholdsvis det faglige indhold i kurser og undervisningsformer cirka er fordelt på dit første undervisningsår.

Herunder ser du et eksempel på, hvordan et ugeskema kunne se ud for en studerende på første semester af Fysik:

Mandag
8-10: Mekanik og termodynamik (forelæsning)
10-12: Mekanik og termodynamik (eksaminatorium)
12-14: Eksperimentel design og modellering (forelæsning)
14-16: Eksperimentel design og modellering (eksaminatorium)

Tirsdag
ingen undervisning

Onsdag
8-10: Elektronik (forelæsning)
10-12: Elektronik (eksaminatorium)
12-14: Matematisk analyse (forelæsning)

Torsdag
8-10: Mekanik og termodynamik (forelæsning)
10-12: Mekanik og termodynamik (eksaminatorium)
14-18: Matematisk analyse (eksaminatorium)

Fredag
8-10: Matematisk analyse (eksaminatorium)
12-14: Matematisk analyse (forelæsning)

Du har naturligvis pauser i løbet af dagen, f.eks. det akademiske kvarter eller frokostpause.

Dit sociale studieliv

Livet som studerende i Odense byder på meget andet end dit studie. På universitetet og i byen finder du tilbud til både fest og fritid. Følg linket herunder og læs om dit sociale studieliv og få gode råd om at finde bolig i Odense.
Læs mere om det sociale studieliv