Skip to main content

Hvad kan jeg blive? Hvad fører uddannelsen til?

Som færdiguddannet fysiker har du mange forskellige jobmuligheder.

Halvdelen af alle fysikere uddannet på SDU arbejder i det private erhvervsliv, mens den anden halvdel er ansat inden for det offentlige. Efterspørgslen på fysikere er stor, og i øjeblikket er der stort set ingen arbejdsløshed blandt fysikere uddannet fra SDU.

Hvis du specialiserer dig inden for biofysik, vil du være efterspurgt eksempelvis på hospitaler, i medicinalindustrien og i bioteknologiske virksomheder.
Partikelfysikere finder ofte arbejde i IT-branchen og i telekommunikationssektoren, da de er trænet i at løse større modelleringsopgaver med computere som værktøj.

Også i finanssektoren er der brug for fysikeres viden og metodekendskab, da finansmarkeder kan modelleres med metoder, man anvender i fysikken. Som fysiker har du også jobmuligheder i højteknologiske virksomheder og i ingeniør- og konsulenthuse, og du kan også komme til at arbejde med forskning og udvikling i både private og offentlige forskningsinstitutioner.

På fysikuddannelsen kan du derudover opnå faglige kvalifikationer til at undervise på gymnasieniveau i Fysik. Hvis du kombinerer Fysik med et sidefag på både bachelor- og kandidatniveau, kan du blive kvalificeret til at undervise på gymnasieniveau i både Fysik og dit sidefag. Hvis du vælger enten det et-faglige studieforløb eller det to-faglige studieforløb med sidefag i Matematik, kan du også komme til at undervise i Astronomi, hvis du tager alle de udbudte valgfag inden for astronomi og astrofysik.

Som fysiker kan du også få job som underviser på tekniske skoler, professionshøjskoler og andre uddannelsesinstitutioner.