Skip to main content

Hvad kan jeg blive? Hvad fører uddannelsen til?

Som færdiguddannet fysiker har du mange forskellige jobmuligheder.

Halvdelen af alle fysikere uddannet på SDU arbejder i det private erhvervsliv, mens den anden halvdel er ansat inden for det offentlige. Efterspørgslen på fysikere er stor, og i øjeblikket er der stort set ingen arbejdsløshed blandt fysikere uddannet fra SDU.

Hvis du specialiserer dig inden for biofysik, vil du være efterspurgt eksempelvis på hospitaler, i medicinalindustrien og i bioteknologiske virksomheder.
Partikelfysikere finder ofte arbejde i IT-branchen og i telekommunikationssektoren, da de er trænet i at løse større modelleringsopgaver med computere som værktøj.

Også i finanssektoren er der brug for fysikeres viden og metodekendskab, da finansmarkeder kan modelleres med metoder, man anvender i fysikken. Som fysiker har du også jobmuligheder i højteknologiske virksomheder og i ingeniør- og konsulenthuse, og du kan også komme til at arbejde med forskning og udvikling i både private og offentlige forskningsinstitutioner.

På fysikuddannelsen kan du derudover opnå faglige kvalifikationer til at undervise på gymnasieniveau i Fysik. Hvis du kombinerer Fysik med et sidefag på både bachelor- og kandidatniveau, kan du blive kvalificeret til at undervise på gymnasieniveau i både Fysik og dit sidefag. Hvis du vælger enten det et-faglige studieforløb eller det to-faglige studieforløb med sidefag i Matematik, kan du også komme til at undervise i Astronomi, hvis du tager alle de udbudte valgfag inden for astronomi og astrofysik.

Som fysiker kan du også få job som underviser på tekniske skoler, professionshøjskoler og andre uddannelsesinstitutioner.

Se filmen med Andreas

Andreas Alberg-Fløjborg har læst Fysik på SDU arbejder nu hos Fjernvarme Fyn som Data Scientist og projektleder.