Skip to main content

Karriere

Kompetencer

Med en bachelorgrad i Fysik kan du forvente at beherske følgende færdigheder:

  • At kunne undersøge fysiske fænomener teoretisk og eksperimentelt
  • At kunne uddrage de fundamentale fysiske aspekter af en given problemstilling og selvstændigt analysere denne
  • At kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger og anvende relevante analyse- og løsningsmodeller

Kandidatmuligheder

De fleste bachelorer i Fysik vælger at læse videre på kandidatuddannelsen i Fysik.
Bacheloruddannelsen giver dog også adgang til andre kandidatuddannelser på SDU.
Få et overblik over alle dine muligheder i DIVA

Jobmuligheder

Halvdelen af alle fysikere uddannet på SDU arbejder i det private erhvervsliv, mens den anden halvdel er ansat inden for det offentlige. Efterspørgslen på fysikere er stor, og i øjeblikket er der stort set ingen arbejdsløshed blandt fysikere uddannet fra SDU.

Hvis du specialiserer dig i biofysik, vil du være efterspurgt eksempelvis på hospitaler, i medicinalindustrien og i bioteknologiske virksomheder.
Partikelfysikere finder ofte arbejde i IT-branchen og i telekommunikationssektoren, da de er trænet i at løse større modelleringsopgaver med computere som værktøj.

Også i finanssektoren er der brug for fysikeres viden og metodekendskab, da finansmarkeder kan modelleres med metoder, man anvender i fysikken. Som fysiker har du også jobmuligheder i højteknologiske virksomheder og i ingeniør- og konsulenthuse, og du kan også komme til at arbejde med forskning og udvikling i både private og offentlige forskningsinstitutioner.

Hvis du kombinerer Fysik med et sidefag på både bachelor- og kandidatniveau, får du faglige kvalifikationer til at undervise i begge fag på gymnasieniveau.