Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i Fysik varer 3 år. Hvert studieår er opdelt i 2 semestre.

Når du bliver optaget på uddannelsen, følger du som udgangspunkt det et-faglige bachelorforløb, som forbereder dig til den et-faglige kandidatuddannelse i Fysik, hvor du kan specialisere dig i et bestemt fagområde.

På uddannelsens 1. år bygger du videre på din viden fra gymnasiet. Kurserne giver dig dels en grundlæggende viden inden for fysik, som du kan trække på gennem resten af din uddannelse, dels indsigt i sammenspillet mellem fysik og matematik.

Bemærk: Uddannelsens 1. år har præcis samme indhold som 1. år af civilingeniøruddannelsen i Fysik og Teknologi. Det betyder at du under visse forudsætninger kan skifte mellem de to uddannelser, når du har bestået alle førsteårets kurser.

På uddannelsens 2. år bygger du videre på de grundlæggende fysikbegreber med fundamentale kurser i elektrodynamik og statistisk fysik, kombineret med mere moderne fysik, eksempelvis halvlederfysik, kvantemekanik og relativitetsteori. Samtidig bliver de teoretiske kurser suppleret med eksperimentelle kurser, som giver dig praktisk erfaring med fysikkens love.

Uddannelsens 3. år dækker et bredt udvalg af fagområder inden for fysikken og forbereder dig til at specialisere dig inden for grundlæggende fysik, computational physics, biofysik eller optik og laserfysik på kandidatuddannelsen i Fysik. Du afslutter bacheloruddannelsen med bachelorprojektet hvor du arbejder med en afgrænset videnskabelig problemstilling, som du undersøger eksperimentelt og/eller teoretisk.

Du kan læse beskrivelser af de enkelte kurser ved at klikke på dem i studieforløbsdiagrammet nedenfor. På mobiltelefoner ses diagrammet bedst i liggende format.

Hvis du ønsker et mere tværfagligt perspektiv på din uddannelse, kan du vælge at skifte til det to-faglige studieforløb fra starten af 5. semester. Her kombinerer du Fysik med et tilvalg eller sidefag

Du kan læse beskrivelser af de enkelte kurser ved at klikke på dem i studieforløbsdiagrammet nedenfor. På mobiltelefoner ses diagrammet bedst i liggende format.

Eksempel på skema

Herunder ser du et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. semester af bacheloruddannelsen i Fysik. Du har naturligvis pauser i løbet af dagen, for eksempel ’det akademiske kvarter’. Skemaet kan variere fra uge til uge, og der kan som udgangspunkt være skemalagt undervisning på hverdage i tidsrummet 8-18.


Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Kl. 8-10
Mekanik og termodynamik (forelæsning)
Kl. 8-10
Mekanik og termodynamik (forelæsning)
Kl. 8-12
Matematisk analyse (eksaminatorium)
Kl. 10-12
Mekanik og termodynamik (eksaminatorium)
Kl. 10-12
Eksperimentel design og modellering (forelæsning)
Kl. 10-12
Mekanik og termodynamik (eksaminatorium)


Kl. 12-16
Elektronik (eksaminatorium)
Kl. 14-16
Matematisk analyse (forelæsning)


Kl. 16-18
Matematisk analyse (eksaminatorium)