Skip to main content

Uddannelsen kan føre mange steder hen

Som humanist er mulighederne mange, og du er så privilegeret at kunne få job i mange forskellige brancher. Det kan være både private virksomheder, offentlige institutioner, organisationer m.fl. Stillingsbetegnelserne på det humanistiske arbejdsmarked er ofte brede som fx projektleder, analysemedarbejder og konsulent mv. Jobtitlen afspejler altså typisk ikke lige præcis din uddannelse, selvom du selvfølgelig bruger den i jobbet. Overordnet set kan du altså få job i alle typer af virksomheder, organisationer og brancher – det handler blot om, at der er behov for en medarbejder med dine kompetencer.

Typiske karriereveje

Traditionelt retter uddannelsen i engelsk sig mod undervisning i gymnasiet eller forskning på universitetet, men halvdelen af vores uddannede finder jobs i det private erhvervsliv eller i den offentlige sektor.

Du kan få job inden for undervisning og formidling, journalistik, turisme, marketing, forlag, i humanitære hjælpeprojekter, kommunikationsafdelinger, i ministerier og styrelser samt ambassader.


Kompetencer

Med denne uddannelse vil du typisk komme til at arbejde med at:

  • formidle din viden om engelsk litteratur, kultur og tekster og lære andre sproget på højt niveau.
  • skrive salgstekster og udføre virksomhedskommunikation og marketing på engelsk.
  • oversætte til og fra engelsk.

Hvilke jobs har de, der har taget uddannelsen?

  • Gymnasielærer (adjunkt/lektor)
  • Underviser
  • Litteraturformidler
  • Oversætter
  • Projektkoordinator i en international virksomhed
  • Kommunikationsmedarbejder

Undervisning eller Erhvervslivet?

Vil du rette dit engelskstudie mod erhvervslivet? Så kan du med fordel kombinere din afsluttede treårige bacheloruddannelse med en kandidatuddannelse i International virksomhedskommunikation eller Webkommunikation.

Vil du gerne undervise? Enten i gymnasiet eller på anden vis? Studiet åbner op for rigtig mange muligheder, hvis du gerne vil undervise. Hvis du vil være gymnasielærer, så vil det næsten altid være et krav, at du kan undervise i to fag. Det betyder, at du skal vælge sidefag i et gymnasierettet fag, som fx. Historie eller Matematik.