Skip to main content

Audiologi er en videnskabelig og forskningsbaseret uddannelse, der handler om hørelsen. Uddannelsen forener sundhedsfaglige, tekniske og sproglige fag - og du ender ud med spændende karrieremuligheder.

Hvad kan jeg blive? Hvad fører uddannelsen til?

Efter endt BA-uddannelse i Audiologi kan du blive ansat på offentlige eller private høreklinikker. På offentlige klinikker kan du ved hjælp af din detaljerede viden omkring udredning og behandling af hørehandikap og tinnitus hjælpe voksne og børn til et bedre liv med lyd. I private klinikker arbejder du med at udføre høreprøver på klienter, tilpasse høreapparater og sikre, at behandlingsresultatet er godt. Her kan du også arbejde selvstændigt. Hvis du læser til kandidat kan du desuden blive ansat i den private industri, hvor du kan arbejde med udvikling af høreapparater og andre høresystemer samt måleudstyr.

Som nyuddannet audiolog, både bachelor og kandidat, er der rigtig gode jobmuligheder. Der er næsten ingen arbejdsløshed inden for faget.

5 gode grunde

5 gode grunde til at læse Audiologi:

  • Som audiolog er du efterspurgt til jobs i hele landet
  • Indenfor et halvt år er både bachelorer og kandidater i beskæftigelse
  • Der er en bred vifte af jobmuligheder i private og offentlige klinikker samt i den verdensomspændende høre- og måleindustri
  • Du kan udelukkende læse audiologi på SDU
  • Dine kompetencer som audiolog ligger i krydsfeltet mellem medicin, sprogvidenskab og ingeniørskab

Jobmuligheder

Du bliver særligt kvalificeret til ansættelse inden for alle brancher, hvor der er behov for undersøgelse af klienters hørelse, samt inden for området høreapparatbehandling/-tilpasning og i høreapparatvirksomheder. Du vil fx kunne:

  • indgå i arbejdet på en audiologisk afdeling/høreklinik på flere niveauer, fx. ved at foretage undersøgelser af klienter, at udvælge og tilpasse høreapparater samt at give instruktion i brug af høreapparat og lave opfølgning af høreapparatbehandlingen
  • indgå i arbejdet hos privatpraktiserende høreapparatforhandlere
  • indgå i arbejdet hos privatpraktiserende ørelæger, der ofte har ansat personale til at foretage audiologiske undersøgelser.

Mød studerende der læser Audiologi

På job med tekniske audiologer