Ugens tal: Minirapport giver gode råd til, hvordan elever kan bevæge sig mere i frikvartererne

12.06.2019

Tag udgangspunkt i eleverne. Skab rum og plads til forskellige aktiviteter. Og lav regler for det aktive frikvarter. 

Sådan lyder nogle af rådene i en ny minirapport om, hvordan man skaber mere bevægelse for skoleeleverne i frikvarteret. 

Det er Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed, der står bag minirapporten. Den bygger på positive erfaringer fra to store forskningsprojekter, hvis mål netop har været at fremme fysisk aktivitet blandt skoleelever på mellemtrinet og udskolingen.

Se Ugens tal

Klik her