Ph.d.-forsvar den 28. august om, hvordan man undgår og dæmper stress blandt gymnasieelever

06.08.2019

Cand.scient.san.publ. Camilla Thørring Bonnesen forsvarer sin ph.d.-afhandling på Statens Institut for Folkesundhed, den 28. august kl.  14.

Titlen på afhandlingen er “Design, implementation and evaluation of stress preventive initiatives in the Danish Healthy High School study”.

Alle er velkomne til forsvaret og til den efterfølgende reception.

Forsvaret finder sted i mødelokalet "Vor Frue" i Studiestræde 6, 1455 København K.

Se mere her

Arrangementer