Skip to main content

Tjek Ind

24-06-2020
Forskningsprojektet Tjek Ind adresserer den sociale ulighed i sundhed og den stigende forekomst af kronisk sygdom – og har haft til formål at forbedre uhensigtsmæssig sundhedsadfærd og opspore kroniske tilstande tidligere ved proaktivt at invitere personer uden formel uddannelse til forebyggende helbredstjek i almen praksis.
På baggrund af erfaringerne fra Tjek Ind beskriver denne minirapport nogle af de udfordringer, der er forbundet med få koblet målgruppen for det forebyggende helbredstjek til relevante sundhedstilbud – og dermed skabe et meningsfuldt forebyggelsesforløb.

 

Forfattere: Marie Broholm-Jørgensen, Nina Kamstrup-Larsen