Bliv forskningspraktikant i mental sundhedsfremme på Statens Institut for Folkesundhed: 2 praktikanter søges

Har du lyst til at komme i praktik i et tværfagligt forskningsmiljø med fokus på mental sundhedsfremme? Statens Institut for Folkesundhed, SDU, søger to praktikanter i forårssemesteret 2020. Som praktikant vil du indgå i enten projektet Læs som mand eller i ABC for mental sundhed, som begge er forankret i en forskningsgruppe for mental sundhedsfremme. Du er velkommen til at søge begge praktikpladser. 

Du kan læse mere om de to projekter og finde relevante kontaktoplysninger i det følgende.

Læs som mand

Projektet tager udgangspunkt i brugen af litteratur som mental sundhedsfremme blandt mænd i overgangen fra arbejdsliv til pension. Ved brug af etnografiske metoder og surveys udvikles og undersøges læseværksteder som arenaer for mental sundhedsfremme, med særligt fokus på livsmening og livskvalitet.

Som praktikant vil du blive en del af et lille tværfagligt team bestående af en antropolog, en filosof og en litteraturforsker - og del af et større forskningssamarbejde på tværs af Sundhedsvidenskab og Humaniora på SDU.

Vi forestiller os, at du studerer antropologi, filosofi, folkesundhedsvidenskab eller en anden relevant humanistisk eller samfundsvidenskabelig uddannelse på kandidatniveau. Vi søger en kandidat, der har interesse i kultur som mental sundhedsfremme, og det er derudover en fordel, at du har erfaring med eller faglig interesse for ét eller flere af følgende områder:

  • Kvalitativ metode (interviews, deltagerobservation)
  • Databearbejdning og -analyse (herunder transskribering og kodning)
  • Måling af mental sundhed (fx mening og livskvalitet)
  • Konstruktion og analyse af spørgeskemaer

De konkrete opgaver afhænger af din baggrund og interesse, men en af dine kerneopgaver vil være kvalitativ dataindsamling og -analyse.  

Praktikperioden starter som udgangspunkt februar 2020 og slutter juni 2020, men start- og sluttidspunktet er fleksibelt og kan tilpasses efter behov. Praktikken er ulønnet.

Send dit CV og ansøgning til Mette Marie Kristensen på memk@sdu.dk. Svarfristen er 1. december. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at tage kontakt til Mette på mail eller på tlf. + 45 65 50 78 05.

ABC for mental sundhed

ABC for mental sundhed er en mental sundhedsfremmende indsats, der udfordrer det eksisterende fokus på risikogrupper og særligt udsatte - fordi mental sundhed vedrører os alle. ABC for mental sundhed bygger på en partnerskabstankegang, hvor indsatsen løftes i fællesskab af foreninger, organisationer og kommuner. På den måde bliver ABC for mental sundhed udviklet i samarbejde med og tilpasset behov og ønsker i lokale foreninger, organisationer, kommuner etc. Læs mere om projektet på http://abcmentalsundhed.dk/.

Som praktikant vil du blive en del af en mindre projektgruppe: én ph.d.-studerende, fire postdocs, én professor MSO i mental sundhedsfremme og én administrativ medarbejder. I gruppen arbejder vi bl.a. med evaluering og følgeforskning af ABC for mental sundhed (primært kvalitativt) og register og surveystudier relateret til mental sundhedsfremme og forebyggelse af mentale helbredsproblemer.

Vi forestiller os, at du studerer sociologi, folkesundhedsvidenskab, antropologi eller en anden relevant samfundsvidenskabelig, sundhedsvidenskabelig eller humanistisk uddannelse på kandidatniveau. Vi søger en kandidat, der har interesse i mental sundhedsfremme, har mod på at arbejde med eksplorative undersøgelsesdesign og har lyst til at indgå i og bidrage til arbejdet i projektgruppen. Derudover er det en fordel, at du har erfaring med eller faglig interesse for et eller flere af følgende områder:

  • Kvalitativ metode (interviews, deltagerobservation)
  • Databearbejdning og -analyse (herunder transskribering og kodning)
  • Evalueringsopgaver og/eller interventionsstudier

De konkrete opgaver afhænger af din interesse og din baggrund, men en af dine kerneopgaver vil være kvalitativ dataindsamling og -analyse i forbindelse med evalueringen af arbejdet i ABC for mental sundhed.  

Praktikperioden starter som udgangspunkt omkring februar 2020 og slutter omkring juni 2020. Start- og sluttidspunktet er fleksibelt og kan tilpasses efter behov. Praktikken er ulønnet.

Hvis du ønsker at søge praktikpladsen i projektgruppen ABC for mental sundhed, så send dit CV og ansøgning til Carsten Hinrichsen på cahi@sdu.dk. Ansøgningsfristen er d. 1. december. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Carsten på mail eller på tlf. +45 6550 7837.