Skip to main content

Forskningsgrupper i forskningsafdelingen Sundhed og sygelighed i befolkningen

Afdelingen er organiseret i fem forskningsgrupper:

Folkesundhedsepidemiologi

Epidemiologi er studiet af forekomst af sygdom og determinanter for sygdom i befolkningsgrupper. I forskningsgruppen Epidemiologi fokuserer vi på, hvad livsstil betyder for vores sundhed (især rygning, fysisk aktivitet og alkohol), vi afprøver sundhedsfremmende interventioner, vi studerer ulighed i sundhed, og vi analyserer udviklingen i og konsekvenserne af at leve med sygdom. Forskningsgruppen underviser desuden på SDU inden for epidemiologi, demografi og statistik. Vi ønsker i gruppen at benytte stærke og innovative epidemiologiske metoder for at kunne svare på presserende folkesundhedsproblemer.

Forskningsgruppen ledes af Lau Caspar Thygesen.

Folkesundhed i Danmark

Forskningsgruppen Folkesundhed i Danmark arbejder med at beskrive forekomst og fordeling af sundhed og sygelighed i befolkningen på baggrund af kvantitative epidemiologiske analyser. Vi gennemfører blandt andet befolkningsundersøgelser, hvor der på baggrund af spørgeskemaer indsamles data til brug for statslig, regional og kommunal planlægning og sundhedsovervågning, og til brug for forskning og analyser. I forskningsgruppen foregår også en del registerforskningsaktiviteter, der både omfatter kobling af befolkningsundersøgelser med registre inden for sundhedsområdet og andre sektorer - først og fremmest registre i Sundhedsdatastyrelsen og i Danmarks Statistik - og forskning alene baseret på registre.

Forskningsgruppen ledes af Maja Bæksgaard Jørgensen.

Folkesundhed i Grønland

Forskningsgruppen Folkesundhed i Grønland er en tværfaglig gruppe med baggrund i sociologi, folkesundhedsvidenskab, medicin og global sundhed. Vores fokus er folkesundheden i Grønland, og vi arbejder blandt andet med analytisk epidemiologi og registerbaserede undersøgelser. Vi gør i stigende grad brug af metoder inden for implementerings- og aktionsforskning. Vi lægger vægt på at forankre vores forskning lokalt og arbejder målrettet for, at vores forskning er tilgængelig på alle niveauer.

Forskningsgruppen ledes af Christina Viskum Lytken Larsen.

Geografisk og registerbaseret epidemiologi

I Geografisk og registerbaseret epidemiologi arbejder vi med forekomst og udbredelse i sundhed og sygdom. Inden for geografisk epidemiologi har vi fokus på social og geografisk variation i sundhed og sygdom. Vi undersøger blandt andet social og geografisk ulighed i hjertekarsygdomme og betydningen af drikkevandets kvalitet for sundheden. I registerbaseret epidemiologi benyttes nationale og nordiske registre til studier af sundhed og sygelighed i befolkningen. Vi foretager epidemiologiske studier af blandt andet betydningen af medfødt hjertesygdom under og efter graviditet og sammenhængen mellem brug af specifikke lægemidler og risiko for forskellige sygdomme. Forskningsgruppen har baggrund inden for statistik, epidemiologi, geoinformatik, folkesundhedsvidenskab, odontologi og ernæring, og underviser endvidere i biostatistik og geografisk epidemiologi.

 

Forskningsgruppen ledes af Annette Kjær Ersbøll.

Epidemiologi og sundhedsadfærd

Forskningsgruppen ledes af Janne Tolstrup

Sidst opdateret: 18.09.2020