Mental sundhed hos småbørn

PUF er en ny dansk udviklet og valideret metode, der hjælper sundhedsplejersker til at undersøge psykisk udvikling og funktion (PUF) hos små børn og iværksætte relevante forebyggende indsatser. PUF omfatter uddannelse af sundhedsplejerskerne samt guidelines til basale indsatser, som kan stimulere barnets udvikling og reducere risiko for forværring af mentale helbredsproblemer.

PUF er udviklet i 2018 og allerede implementeret i 17 kommuner på tværs af regionerne i Danmark. Efter at metoden er fundet valid og anvendelighed i den eksisterende sundhedspleje, er vi gået videre med udviklingen af PUF-programmet, der omfatter uddannelse af sundhedsplejerskerne og guidelines for PUF-undersøgelsen, tilbagemelding til forældrene og basale indsatser. Det betyder, at PUF er klar til implementering i kommunerne.

PUF er udviklet af småbørnsforskere og sundhedsplejersker. Det giver sundhedsplejerskerne værktøjer til at opdage mental sårbarhed hos 9-10 måneder gamle børn, blive bedre til at kommunikere med forældrene og tilrettelægge indsatser.

PUF blev pilot-implementeret i perioden 1.8 2018 til 31.6 2019 i 17 kommuner på tværs af regionerne i Danmark, hvor alle sundhedsplejersker indenfor de enkelte kommuner har deltaget i undervisning og træning, og i alt er 280 sundhedsplejersker blevet uddannet i projektperioden.

Pilot-implementeringen af PUF viser, at sundhedsplejerskerne oplever et bedre overblik over barnets udvikling og behov for indsats, at systematikken hjælper dem til at gøre det, de i reglen plejer, på en måde som sikrer, at alle væsentlige områder af barnets udvikling og psykiske funktion, og sikrer at sundhedsplejerske og forælde ikke fortaber sig i enkelte problemområder. PUF hjælper sundhedsplejerskerne i kommunikationen med forældrene, og tilrettelægge en indsats i kommunen: Herudover anfører sundhedsplejerskerne at PUF giver dem større opmærksomhed på flere nuancer i barnets udtryk, samt bedre faglige forudsætninger for at vurdere barnet, og for at støtte og hjælpe forældrene.

Sundhedsplejerskerne vurderer, at PUF hjælper dem med at kommunikere med forældrene om barnets behov, og gør det tydeligt for forældrene at fokus er på barnets behov; det gør forældrene nysgerrige på barnets udvikling, og åbne over for hvad de kan forvente af deres barn. Samlet oplever sundhedsplejerskerne, at kommunikationen med forældrene bliver mere struktureret og enkel, og at ikke mindst fædrene er tilfredse med systematikken ved undersøgelsen og tilbagemeldingen.

Facts om PUF

• PUF inkluderer standardiserede børneundersøgelser, guidelines for tilbagemelding til forældre, guidelines for indsatser og uddannelse af sundhedsplejersker.

• PUF er baseret på videnskabelig evidens og udviklet af småbørnsforskere og sundhedsplejersker med henblik på at kunne anvendes direkte i den kommunale sundhedspleje.

• Pilot-implementering 2018-2019 dokumenterer PUFs face-validitet og gennemførlighed: Programmet hjælper sundhedsplejerskerne med at få overblik og tilrettelægge forebyggende indsatser i kommunen, og forældrene er glade for metodens systematiske tilgang.

• PUF er klar til generel implementering i danske kommuner.

 

Referencer

Skovgaard AM., Ammitzbøll JA. (2019) PUF-programmet giver sundhedsplejerskerne et forbedret grundlag til at opspore og intervenere overfor mental sårbarhed hos små børn. Sundhedsplejersken;4:10-16. Link til artiklen: https://www.sundhedsplejersken.nu/artikel/puf-programmet/

Ammitzbøll J., Skovgaard AM., Holstein BE., Andersen A., Kreiner S., Nielsen T. (2019) Construct validity of a service-setting based measure to identify mental health problems in infancy. PlosOne28;14(3).

Ammitzbøll J., Wilms L., Skovgaard AM. (2018) PUF – En metode til at opruste sundhedsplejerskernes indsats over for mental sårbarhed hos små børn. Sundhedsplejersken;3:10-14. 

Skovgaard AM., Wilms L., Johansen A., Ammitzbøll J., Holstein BE., Olsen EM. (2018) Standardiseret monitorering af spæde og småbørns helbred i de kommunale sundhedsordninger. Ugeskrift for læger;180:2-6.

Ammitzbøll J., Thygesen LC., Holstein BE., Andersen A., Skovgaard AM. (2017) Predictive validity of a service-setting based measure to identify infancy mental health problems – A population based cohort study. Journal of European Child & Adolescent Psychiatry;27(6):711-723.

Ammitzbøll J., Holstein BE., Wilms L., Andersen A., Skovgaard AM. (2016) A new measure for infant mental health screening: development and initial validation. BMC Pediatrics;16:197.