PUF 2018-19

Mere end 15% af børnebefolkningen rammes af psykiske vanskeligheder, som er forbundet med trivselsproblemer i dagligdagen, og forringede muligheder for at barnet på sigt kan klare skolen og fungere blandt jævnaldrende. Ny forskning viser, at de fleste former for mentale helbredsproblemer har deres oprindelse tidligt i barnealderen, og at tegn på mentale helbredsproblemer kan påvises allerede i det første leveår.

Mentale helbredsproblemer kan forebygges effektivt, hvis indsatserne omfatter hele spektret af sårbarhedstegn, som er sprog, kommunikation, aktivitet, opmærksomhed, og regulering af følelser, søvn og spisning.

Danske sundhedsplejersker kan indenfor rammerne af den kommunale sundhedspleje identificere tegn på mental sårbarhed i barnets første leveår, men de mangler redskaber til en systematisk og effektiv forebyggelse.

Metoden PUF (Psykisk Udvikling og Funktion) er derfor udviklet af sundhedsplejersker og småbørnsforskere for at give sundhedsplejerskerne et standardiseret redskab til at evaluere mental sårbarhed hos små børn.

Formål

Projektet PUF 2018-19 har til formål at opruste sundhedsplejerskernes muligheder for at optimere det lille barns psykiske udvikling og funktion, i tæt samarbejde med forældrene. Projektet tager udgangspunkt i den eksisterende sundhedspleje i kommunerne, og det baseres på en standardiseret metode til at identificere sårbare småbørn, som er udviklet og valideret i Danmark. PUF 2018-19 omfatter et samlet program hvori indgår: 1) en manual for selve PUF undersøgelsen, og for tilbagemelding af undersøgelsens resultat til forældrene; 2) guidelines for sundhedsplejerskernes indsats; 3) et undervisningsprogram for sundhedsplejersker målrettet deres rådgivning af forældre. Desuden indgår 4) implementering og pilotafprøvning af PUF-programmet; og herunder 5) undersøgelse af gennemførligheden i kommunerne, samt 6) evaluering af forældres og sundhedsplejerskers udbytte og vurdering af PUF-programmet.

Metode

PUF-programmet udvikles i samarbejde mellem sundhedsplejersker og eksperter i udviklingspsykologi og mental sårbarhed. Der foretages justering af PUF-undersøgelsen, udarbejdes manual for gennemførelse af PUF-undersøgelsen og tilbagemelding af undersøgelsens resultat til forældrene, samt guidelines for indsatser med udgangspunkt i de eksisterende rammer og muligheder i den enkelte kommune. Overordnet tilgodeses såvel indikeret som universel intervention overfor sårbare småbørn.

Der udarbejdes et undervisningsprogram, som skal ruste sundhedsplejerskerne til at anvende PUF-programmet.

Projektet pilotafprøves i 17 kommuner tilknyttet Databasen Børns Sundhed. Brugbarhed og anvendelighed evalueres på baggrund af spørgeskemaundersøgelse og interviews blandt sundhedsplejersker og forældre, før og efter implementering af programmet i kommunen.

Projektperiode

Projektet gennemføres i perioden januar 2018 til december 2019. Indledende resultater offentliggøres på en temaeftermiddag for deltagende kommuner og andre interessenter juni 2019, og publiceres i nationale og internationale tidsskrifter ved udgangen af 2019.

Samarbejdspartnere

Projektet udføres i et samarbejde med Sundhedsplejen i Allerød, Dragør, Egedal, Fredensborg, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hillerød, Høje-Taastrup, Ishøj, Kalundborg, Køge, Roskilde, Rudersdal, Tårnby, Vallensbæk og Vejle.

Referencer

Ammitzbøll J., Wilms L., Skovgaard AM. (2018) PUF – En metode til at opruste sundhedsplejerskernes indsats over for mental sårbarhed hos små børn. Sundhedsplejersken;3:10-14.

Skovgaard AM., Wilms L., Johansen A., Ammitzbøll J., Holstein BE., Olsen EM. (2018) Standardiseret monitorering af spæde og småbørns helbred i de kommunale sundhedsordninger. Ugeskrift for læger;180:2-6.

Ammitzbøll J., Thygesen LC., Holstein BE., Andersen A., Skovgaard AM. (2017) Predictive validity of a service-setting based measure to identify infancy mental health problems – A population based cohort study. Journal of European Child & Adolescent Psychiatry;27(6):711-723.

Ammitzbøll J., Holstein BE., Wilms L., Andersen A., Skovgaard AM. (2016) A new measure for infant mental health screening: development and initial validation. BMC Pediatrics;16:197.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies