Hjertetal.dk

I HjerteTal.dk monitoreres kontinuerligt forskellige mål inden for forekomst, sygelighed og behandling af hjertekarsygdomme i Danmark.

I HjerteTal.dk er det eksempelvis muligt at finde oplysninger om:

  • Forekomsten og fordelingen af hjerte-kar-sygdomme i den voksne befolkning i Danmark. Fordelingen kan vurderes på baggrund af køn, alder, uddannelse, etnisk herkomst og geografisk placering (bopæl).
  • Udviklingen af hjerte-kar-sygdomme fra 2006 og frem.
  • Overlevelsen efter hjerte-kar-sygdom og efter invasive behandlinger.
  • Omfanget af forbruget af hjerte-kar-medicin.

Hjertetal.dk er et samarbejde mellem Statens Institut for Folkesundhed og Hjerteforeningen.


Hjertetal.dk

Klik her