Skip to main content

Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi

Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi (SEBE) dækker forskningsområder og aktiviteter med fokus på, kultursociologi, miljø- og ressourceøkonomi, sport- og eventmanagement, købsadfærd, innovation, landdistriktsforskning og energi management.

SEBE driver de samfundsvidenskabelige uddannelser i Esbjerg: Bachelor og kandidat i Erhvervsøkonomi, Sport og Event Management, Energi Management, Sociologi, og i samarbejde med Ålborg Universitet kandidatuddannelserne i Miljø og Ressource Management, og Risiko og Sikkerhed Management.

Omdrejningspunktet for forskningen er den strategiske og anvendte forskning. Vi samarbejder ofte med det omgivende samfund, hvilket både kommer til udtryk i form af forskningsprojekter og i uddannelserne. En stor del af vores eksternt finansierede forskning sker via vores tre centre: Center for Landdistriktsforskning (CLF), Energi Management forskningscenter (EMC) og Danish Centre for Risk and Safety Management (RISK) (I samarbejde med Aalborg Universitet). Vi udfører også rekvireret forskning for Søfartsstyrelsen.


SEBE på twitter

Følg os på twitter

SEBE på LinkedIn

Følg SEBE på LinkedIn

Læs mere

Næste Institutseminar: 22. januar

Fur Flying: Mink in Denmark and the world

Læs mere

Debatindlæg

Læs mere