Skip to main content

Dagsorden 28. september 2015

Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes til bestyrelsesmøde

 

mandag den 28. september 2015 kl. 14.00

Campus Kollegiet, Skybar på 14. sal

Campusvej 1, 5230 Odense M

med følgende dagsorden:

 

Åbne punkter 

 1. Bemærkninger til dagsordenen
 2. Rammemodel
  Indstilling 
 3. Halvårsrapport 2015
  Orientering
 4. 1. udkast til budget 2016 og budgetoverslagsårene 2017-2019 
  Indstilling
 5. Prækvalifikation af nye uddannelser 2015-1
  Indstilling 
 6. Universitetets uddannelsesberetning 2014 
  Indstilling
 7. Ny visuel identitet 
  Indstilling
 8. Status på Byggesager
  8.1 - Regnskab – Om- og Nybygninger                  
          Orientering
  8.2 - Forslag til Helhedsplan for SDU, Campus Odense                 
          Indstilling
  8.3 - The Danish Institute of Advanced Study (DIAS)                  
          Indstilling
 9. Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen
 10. Meddelelser fra rektor Henrik Dam
 11. Eventuelt

 

Sidst opdateret: 03.12.2018