Skip to main content

Dagsorden 17. september 2018

Jeg har hermed fornøjelsen at indbyde dig til bestyrelsesmøde

 

mandag den 17. september 2018 kl. 14.00 på

Campus Sønderborg

Alsion 2, 6400 Sønderborg

Mødelokale M 201 og M 202 (se kort)

 

med følgende dagsorden:

 

Åbne punkter

 

 

Lokale M 202
0.    Præsentation af CIE (Center for Industriel Elektronik) samt besigtigelse af byggeplads

       V/institutleder Horst-Günter Rubahn, Mads Clausen Instituttet og leder af CIE center Thomas Ebel

Lokale M 201

 1. Bemærkninger til dagsordenen

 2. Økonomisk afrapportering - Økonomistatus 2
  Orientering
  Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen og budgetchef Linda DaCosta deltager


 3. 1. udkast til indtægtsbudget 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022
  Indstilling
  Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen og budgetchef Linda DaCosta deltager


 4. Ny bevillingsmodel for uddannelsesindtægter
  Indstilling
  Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen og budgetchef Linda DaCosta deltager


 5. Årlig rapportering vedrørende SDU’s Investeringspolitik
  Orientering
  Vicedirektør for økonomi Nicolai Sørensen deltager


 6. Underskrevet strategisk rammekontrakt mellem SDU og UFM
  Orientering
  Kontorchef Jacob Jensen deltager


 7. Status på optaget 2018
  Orientering


 8. Testbaseret optag
  Indstilling
  Studiechef Annette Lund og kontorchef Jacob Jensen deltager


 9. Status på Byggesager

  0.    Oversigt over huslejemæssige konsekvenser af  sager på bestyrelsesmødet 
           
  Orientering


 10.  Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen


 11. Meddelelser fra rektor Henrik Dam


 12. Eventuel

 

 

Med venlig hilsen
Lars Nørby Johansen
Formand

 

 

 


Sidst opdateret: 03.12.2018