Skip to main content

Dagsorden 4. juni 2018

Jeg har hermed fornøjelsen at indbyde dig til bestyrelsesmøde

 

mandag den 4. juni 2018 kl. 14.00 på

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

J.B. Winsløws Vej 25, Mødelokale 25.104 (stuen), Odense C

 

 

med følgende dagsorden:

 

Åbne punkter

 

 1. Bemærkninger til dagsordenen

 2. Overgang til anvendelse af ”advanced analytics” til SDU’s ledelse, ansatte og studerende

  Indstilling 
   

 3. Økonomisk afrapportering – Økonomistatus 1
  Orientering

4.   Campusstrategierne
      Orientering
      Baggrundsmateriale: Campusfordelt regnskab 2017

 

5.   SDU’s arbejde med innovation og iværksætteri
      Indstilling


 6.  Prækvalifikation af nye uddannelser – ansøgningsrunde 2018-II
      Indstilling
 
7.   SDU2020-afrapportering
      Orientering
 
8.   Status på Byggesager

      0.    Oversigt over huslejemæssige konsekvenser af sager på bestyrelsesmødet

             Orientering
 

  1. SDU’s huslejebetaling til bygning til Center for Industriel Elektronik (CIE)
   Indstilling

  2. Letbane-projektet, som led i Helhedsplanen for Campus Odense
   Indstilling

  3. Anvendelse af Studiegården, København
   Orientering

    

9.    Prepare by First Agenda
       Orientering
 
10   Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen
 
11.  Meddelelser fra rektor Henrik Dam
 
12.  Eventuelt

 

Med venlig hilsen
Lars Nørby Johansen
Formand


Sidst opdateret: 31.01.2019