Skip to main content

Dagsorden 3. april 2018

Jeg har hermed fornøjelsen at indbyde dig til bestyrelsesmøde

tirsdag den 3. april 2018 kl. 14.00 i

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (indgang S),
Mødelokale Kuben 
Campusvej 55, 5230 Odense M

 

med følgende dagsorden:

Åbne punkter

 1. Bemærkninger til dagsordenen

 2. Årsrapport 2017
  Indstilling  Revisionsprotokollat

 3. Afslutning på SDU’s udviklingskontrakt 2015-2017
  Indstilling

 4. Studiemiljøundersøgelse 2017
  Orientering

 5. SDU’s strategiske rammekontrakt 2018-2021
  Indstilling

 6. Årshjul 2018 og mødekalender 2019
  Indstilling

 7. Status på Byggesager 
          
  1. Oversigt over huslejemæssige konsekvenser af sager på bestyrelsesmødet
   Orientering
  2. Arealoptimering
   Orientering
  3. Status på Nyt SUND
   Orientering
  4. Byggeprojekt Esbjerg
   Indstilling
  5. Byggeriet af D-IAS
   Indstilling
  6. Faciliteter til præklinisk forskning ved Biomedicinsk Laboratorium
   Indstilling
 1. Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen

 2. Meddelelser fra rektor Henrik Dam

 3. Eventuelt

Med venlig hilsen
Lars Nørby Johansen
Formand

Sidst opdateret: 03.12.2018