Skip to main content

Dagsorden 15. december 2017

Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes til bestyrelsesmøde

 

fredag den 15. december 2017 kl. 9.00 på

Holckenhavn Slot, Holckenhavn 1, 5800 Nyborg

 

med følgende dagsorden:

 

Åbne punkter

 

 1. Bemærkninger til dagsordenen 

   

 2. Strategisk nedsparing af egenkapitalen
  Indstilling

   

 3. Status for Direktionens strategiske pulje
  Orientering 

   

 4. Budget 2018 og budgetoverslagsårene 2019-2021
  Indstilling

   

 5. SDU Risikoprofil
  Indstilling

   

 6. Opdateret tiltrædelsesprotokollat og revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2017
  Indstilling Revisonsprotokollat

   

 7. Orientering om Science Ventures Denmark A/S (SVD)
  Orientering

   

 8. Egendimensionering 2018
  Orientering

   

 9. Prækvalifikation af nye uddannelser 2018-I
  Indstilling

   

 10. Status på Byggesager

  10.0.    Oversigt over huslejemæssige konsekvenser af sager på bestyrelsesmødet
                    Orientering
   
  10.1   Det Tekniske Fakultets lokalebehov
                 Indstilling

  10.2  Etablering af midlertidig pavillon til Det Tekniske Fakultet – revideret budget
                Orientering

  10.3  
  Etablering af yderligere midlertidig pavillon til Det Tekniske Fakultet
                 Indstilling

  10.4 
  Indgåelse af lejekontrakt for lejemål beliggende J.B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense C (Klinikbygning)
                Orientering

   

 11. Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen

   

 12. Meddelelser fra rektor Henrik Dam

   

 13. Eventuelt

 


Sidst opdateret: 03.12.2018