Skip to main content

Dagsorden 16. december 2016

Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes til bestyrelsesmøde

 

fredag den 16. december 2016 kl. 9.00 på

Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup

 

med følgende dagsorden:

 

Åbne punkter

 

 1. Bemærkninger til dagsordenen

 2. Campusstrategi
  Orientering

 3. Orientering om status for Direktionens strategiske pulje
  Orientering   

 4. Budget 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020
  Indstilling

 5. Forelæggelse af revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder for 2016
  Indstilling Revisionsprotokollat

 6. SDU’s politik og strategi for investering i underliggende virksomheder
  Indstilling

 7. Redegørelse om Science Ventures Denmark A/S (SVD) og godkendelse af kapitalforhøjelse
  Indstilling


 8. Status på Byggesager

  8.1         Helhedsplan:
  8.1.1      Økonomisk ramme for letbane-projektet som led i
                Helhedsplanen for Campus Odense
                
  Indstilling

  8.1.2      Økonomisk ramme for Vestprojekt som led i
                Helhedsplanen for Campus Odense

                Indstilling

 9. Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen

 10. Meddelelser fra rektor Henrik Dam

 11. Eventuelt

 

Sidst opdateret: 03.12.2018