Skip to main content

Dagsorden 13. april 2015

Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes til bestyrelsesmøde

mandag den 13. april 2015 kl. 15.00
Bestyrelseslokalet på 1. sal
Odense Adelige Jomfrukloster, Albani Torv 6, Odense C

med følgende dagsorden: 

Åbne punkter                                                                                                                                        

 1. Bemærkninger til dagsordenen
   
 2. Årsrapport 2014 herunder afrapportering på målopfyldelse af Udviklingskontrakt 2014
   Indstilling Revisionsprotokollat
   
 3. Søgningen pr. 15. marts 2015
  Orientering 
   
 4. Underskudsgaranti for de økonomiske konsekvenser af dimensionering 
  Indstilling 
   
 5. Risikoafdækning på SDU
  Orientering 
   
 6. Mødekalender for 2016
  Indstilling 
   
 7. Status på Byggesager

  7.1 – Præsentation af projektforslag – Nyt SUND         
          Orientering

  7.2 – Etablering af rådighedspulje til byggeriet OU44          
          Indstilling 
   
 8. Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen
   
 9. Meddelelser fra rektor Henrik Dam 
   
 10. Eventuelt

Med venlig hilsen


Henrik Dam
Rektor 

Sidst opdateret: 03.12.2018