Skip to main content
DA / EN

Om instituttet

Organisation og strategi

Instituttet er ledet og organiseret baseret på et tæt samarbejde med Odense Universitetshospital.

Vi vil:

 • Fastholde og udvikle Klinisk Institut, som en forskningsinstitution med en synlig og afgørende indflydelse på patientbehandlingen

Dette gør vi ved at:

 • Uddanne og forske på et højt internationalt niveau indenfor områder, der har relevans for diagnostik, sygdomsforebyggelse og behandling
 • Formidle forskningsresultater til befolkningen, professionelle i sundhedsvæsnet og beslutningstagere

Vores styrke ligger i.....

innovativ klinisk forskning indenfor udvalgte sygdomme, der belaster den enkelte borger, befolkningen eller samfundet - med sigte på forståelse af deres:

 • Biomedicinske grundlag
 • Forekomst i befolkningen
 • Behandling, idet vi kombinerer avanceret biomedicinsk og epidemiologisk forskning med interventionsforskning

Vi formidler og søger samarbejde, hvor vi kan medvirke til forandringer

Institutrådet på Klinisk Institut

Alle institutter på SDU er forpligtet til at have et institutråd med henblik på at inddrage medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger på institutniveau. 

Institutrådet har til opgave at drøfte og rådgive instituttets ledelse om forhold af relevans for instituttets udvikling, organisering og økonomi.

Alle institutter på SDU er forpligtet til at have et institutråd med henblik på at inddrage medarbejdere og studerende i væsentlige beslutninger på institutniveau.

Institutrådet har til opgave at drøfte og rådgive instituttets ledelse om forhold af relevans for instituttets udvikling, organisering og økonomi, herunder:

 1. Instituttets faglige udviklingsarbejde og strategi på forskning, uddannelse og videnudveksling.
 2. Instituttets bidrag til fakultetets strategi- og udviklingsarbejde.
 3. Instituttets organisering i relation til forskning og fakultetets uddannelser.
 4. Instituttets kvalitetssikring.
 5. Økonomi og budget, herunder eksterne midler m.m.
 6. Ansættelsespolitik i relation til forskning og fakultetets uddannelser.
 7. 7. Fysiske og sociale rammer for medarbejdere og studerende.
 8. Studentermiljø og -trivsel.
 9. Ledelsesbeslutninger.

Institutrådet på Klinisk Institut mødes mindst to gange i semesteret, og er på valg hvert tredje år.

 • Konstitueret institutleder Ole Skøtt (formand)
 • Sekretariatsleder Vibeke Mortensen (sekretariat)
 • Professor Christine Stabell Benn
 • Professor Dorthe Nielsen
 • Postdoc Sabrina Bech Mathiesen
 • Ph.d.-studerende Sólja Frida Remisdóttir Veyhe
 • Laborant Anni Schmidt Petersen
 • Videnskabelig assistent Trine Aaquist
 • Videnskabelig assistent Sebastian Nielsen

Faglige forskningsfora

Forskningsenhederne på Klinisk Institut er organiseret i ni faglige forskningsfora med hver sin koordinerende forskningsleder.

Den koordinerende forskningsleder er bindeled til mellem institutledelsen og klyngen af forskningsenheder.

 De koordinerende forskningsledere mødes ca. en gang om måneden med institutledelsen.

Her finder du en oversigt over Faglige forskningsfora

Råd, nævn og udvalg

Arbejdsmiljøgruppen på Klinisk Institut varetager arbejdsmiljømæssige forhold for ansatte og arbejdssteder på Klinisk Institut.

Læs mere om arbejdet i arbejdsmiljøgruppen på vores arbejdsmiljø-sider på SDUnet.

 

Læs mere ovenfor
Læs mere ovenfor

Klinsk Institut er en del af ligestillingsarbejdet på SUND og SUND Ligestillingsudvalg.

Læs mere under SUND's Ligestillingsudvalg på SDUnet.

Institutlederen for Klinisk Institut er næstforperson ved OUH Forskningsråd.

Læs mere om OUH Forskningsråd på OUH's hjemmeside.

 

Sidst opdateret: 13.10.2023