Skip to main content

Lektor

Kvalifikationskrav:

Lektor-/forskerniveau. Skal have modtaget pædagogisk uddannelse. Hvis universitetet i særlige tilfælde vil ansætte en ansøger, der forskningsmæssigt er på lektorniveau, men ikke kvalificeret for sine undervisningsmæssige kompetencer, så skal universitetet udarbejde en forløbsplan for, hvordan ansøgeren i løbet af op til to år kan opnå de pædagogisk-didaktiske kompetencer.

Stillingsindhold:

Forskning og forskningsbaseret undervisning.

Ansættelsesperiode:

Som hovedregel fem år med mulighed for forlængelse.

SharePoint for forskningsledere

Lukket site for forskningsledere. Se under mappen "Stillingsopslag"

SharePoint for forskningsledere - KI

Interne puljer til dækning af lønudgifter

Hvor kan du få hjælp samt oversigt over interne OUH- og Region Syddanmark-puljer, der kan søges til dækning af lønudgifter.

Læs mere

Sidst opdateret: 21.09.2023