Skip to main content

Ret og Marginalisering

Gruppens medlemmer består af lektor Annette Kronborg lektor Bassah Khalaf, lektor Ole Hammerslev og  lektor Peter Starup, postdoc Stine Piilgaard Porner Nielsen.

Ret og marginalisering beskæftiger sig med, hvordan juraen bidrager til marginalisering og inklusion af samfundets borgere. Fokus er, hvordan sociale problemer på den ene side retliggøres og på den anden overses som et retligt problem, hvorved borgerens retssikkerhed begrænses.

Fokus er desuden på, hvordan lovgivning (ghettopakken) påvirker borgere i udsatte boligområder, særligt vedrørende opsigelse af lejemål og genhusning, dobbeltstraf, og skoleområdet. Et gennemgående spørgsmål er, hvilken indflydelse reglerne har på borgerens mulighed for frit valg, herunder retten til skolevalg. 

 

Sidst opdateret: 07.07.2021