Skip to main content
DA / EN

Natasa Loncarevic

Formål

Projektets formål er at identificere faktorer der kan øge evidensinformeret politikudvikling i folkesundhed og sundhedsfremme ved brug af relevante teoretiske referencerammer. Undersøgelsen vil bidrage med viden til evidensinformeret politikudvikling ud fra den eksisterende litteratur. Samtidig vil undersøgelsen inddrage beslutningstageres og forskeres perspektiver omkring deres evner, bevidsthed og vilje til evidensinformeret politikudvikling indenfor folkesundhed og sundhedsfremme.

Baggrund

Forskere og beslutningstagere er bevidste om at brugen af forskningsevidens i politikudviklingsprocesser har potentialet til at forbedre nationale politikbeslutninger og -resultater. Der mangles dog stadig kriterier der definerer, hvornår politikudvikling er evidensinformeret. Endvidere er evidens fra forskning stadig ikke indarbejdet systematisk i politikudviklingsprocesser. 

Forskningsspørgsmål

1. I hvilke politikudviklingsfaser er politikudviklingsprocesser indenfor folkesundhed og sundhedsfremme evidensinformeret og i hvilket omfang? (systematisk litteraturstudie)

2. Hvilke faktorer har indflydelse på beslutningstageres kapacitet og motivation til at forstå og anvende forskningsevidens i evidensinformeret politikudvikling indenfor folkesundhed og sundhedsfremme?

3. Hvordan er forskeres bevidsthed, vilje og evner til at kommunikere forskningsviden i forbindelse med (effektiv) forskningskommunikation indenfor evidensinformeret politikudvikling (i folkesundhed og sundhedsfremme)?

Metode

Teoretiske tilgange for evidensinformeret politikudvikling, Knowledge to Action og oversættelsen af forskningsevidens i folkesundhed vil blive anvendt i undersøgelsen. Undersøgelsen vil bestå af et systematisk litteraturstudie, en online spørgeskema undersøgelse blandt 2000 medlemmer af European Public Health Association (EUPHA) samt kvalitative interviews (fokusgruppesamtaler) med beslutningstagere og forskere fra den danske interessegruppe for ”Forskning i Praksis og Politik”.

Hovedvejleder

Arja R. Aro, professor, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, SDU, bi-vejleder: Pernille Tanggaard Andersen, professor, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, SDU.

Tidsperiode

2016-2020

 

Sidst opdateret: 19.07.2022