Skip to main content
DA / EN

Maja Bertram (tidligere Larsen)

Baggrund:

Projektet er en del af et samarbejdsprojekt mellem Varde Kommune og Syddansk Universitet omhandlende evaluering af kommunalt folkesundhedsarbejde.

Gennem det seneste årti er der kommet større fokus på, at arbejde med folkesundhed bør være evidensbaseret. Alle indsatser på folkesundhedsområdet skal tage afsæt i den bedste foreliggende viden. Dette betyder, at evidens bør have indflydelse på policyprocessen; prioritering, planlægning og implementering af folkesundhedsarbejde. Denne anvendelse af evidens skal bl.a. bidrage til implementering af de mest relevante og effektive interventioner, både i forhold til omkostningseffektivitet samt af hensyn til både populationer og det enkelte individs sundhedstilstand.

Det er en kompleks opgave dels fordi folkesundhed oftest omhandler populationer frem for individer, dels fordi årsagssammenhænge på folkesundhedsområdet kan være af stor kompleksitet.

Der hersker i dag stadig forvirring blandt forskere, beslutningstagere og praktikere om, hvordan evidens kan oversættes til praksis. Et potentielt problem i forhold til evidensanvendelse i fx kommunalt folkesundhedsarbejde er muligvis, at de som er ansvarlige for dette, ikke nødvendigvis er vant til at håndtere og anvende evidens som en naturlig del af deres daglige arbejde.

Den 1. januar 2007 gennemgik Danmarks offentlige sektor en kraftig reform; Strukturreformen. Som følge af denne reform, har kommunerne i Danmark overtaget det primære ansvar for folkesundhedsarbejde, der foregår udenfor sygehusene. Opgaverne er dog helt nye for kommunerne, som derfor står overfor store udfordringer i forbindelse med beslutninger om, hvilke folkesundhedsområder, der skal prioriteres, hvordan interventioner skal planlægges og implementeres mv.

Formål:

Projektet har til formål at undersøge, i hvilken grad og hvordan der anvendes evidens i forbindelse med policyprocesser og arbejdet med folkesundhed i danske kommuner. Ligeledes er formålet at undersøge, hvilke forhold der henholdsvis fremmer og hæmmer denne anvendelse. Projektet skal danne baggrund for udarbejdelse af en beskrivelse for best practice ved anvendelse af evidens i folkesundhedsarbejde i danske kommuner.

Metoder:

I projektet vil der blive anvendt både kvantitative (spørgeskemaundersøgelse) og kvalitative (interviews, dokumentanalyse) metoder.

Forskningsspørgsmål:

  1. I hvilken grad og hvordan anvendes evidens i forbindelse med policyprocesser og arbejdet med folkesundhedsområdet i danske kommuner?
  2. Hvilke typer af folkesundhedsarbejde foregår i kommunerne? Og er der forskel på, hvornår der anvendes evidens?
  3. Hvilke faktorer fremmer og hæmmer anvendelse af evidens i kommunalt folkesundhedsarbejde? Og hvilken betydning har det for evidensanvendelse, at folkesundhedsarbejde i kommuner ofte foregår på tværs af sektorer?
  4. Udarbejdelse af en guide til danske kommuner omkring anvendelse af evidens i tværsektorielt folkesundhedsarbejde.

Download af ph.d.-afhandling i pdf uden artikler

Sidst opdateret: 19.07.2022