Skip to main content
DA / EN

Lotte Vallentin-Holbech

Formål

Danske unges indtagelse af alkohol er anset som et af de højeste i Europa og formålet med projekt er at reducere alkoholforbruget samt forbygge de risici der er forbundet med alkoholbrug, blandt unge i folkeskolens udskoling (14-17 år).

Baggrund

Forskning har vist, at jævnaldrende er den gruppe, der har størst indflydelse på unges sociale normer. Især unge overvurderer omfanget af deres jævnaldrendes forbrug af alkohol, tobak og andre rusmidler, hvilket er forbundet med et øget personligt forbrug, der kan medføre alvorlige konsekvenser for helbred og trivsel.

Dette projekt (www.sdu.dk/detgodeliv) er baseret på den viden der er om sociale normers indflydelse på vores valg og fravalg, og unges behov for at være ligesom alle andre. Ved at anvende faktuelle og positive budskaber til, at give eleverne et realistisk indblik i deres jævnaldrenes forbrug af alkohol, tobak og andre rusmidler vil det være muligt at ændre deres opfattelse af normerne omkring alkoholforbrug og alkohol relateret risikoadfærd og dermed reducere deres eget forbrug.

Forskningsspørgsmål

  • Hvilke (mis)forståelser er der i omkring sociale normer i relation til alkohol og andre rusmidler blandt unge i de danske folkeskolers udskoling (8. og 9. klasse)?
  • Hvor effektiv er en skolebaseret intervention, baseret på sociale normers betydning og individualiseret tilbagemeldinger, til at ændre unges forestillinger om sociale normer samt reducere deres forbrug af alkohol?

Metode

Projektet er designet som et eksperimentelt studie med både interventions- og kontrol-skoler. Begge grupper besvarer indledningsvist et internet-baseret spørgeskema. Herefter bliver interventionsgruppen præsenteret for positive og realistiske budskaber om forbrug og risikoadfærd blandt skolens elever. Budskaberne bliver leveret via kampagnen Det GODE Liv der både informere, men også involvere de unge i processen der skal medvirke til en ændring i deres opfattelse af normerne omkring alkoholforbrug og alkohol relateret risikoadfærd. Cirka tre måneder efter kampagnen besvarer begge grupper igen spørgeskemaet. Herefter vil kontrolgruppen også få adgang til interventionen.

Spørgeskemaundersøgelserne måler primært på personligt alkoholforbrug, frekvens, mængde og ’binge drinking’. Desuden måles der på elevernes forforståelse af, hvad deres klassekammerater alkoholforbrug er.

Vejleder:

Christiane Stock, SDU, IST, Forskningsenheden for Sundhedsfremme

Tidsramme

1. november 2014 – 31. oktober 2017

Link til ph.d.-afhandling som pdf uden artikler

Sidst opdateret: 19.07.2022