Skip to main content
DA / EN

Lotte Skøt

Formål

Formålet med ph.d-projektet er at undersøge om stress spiller en rolle i fastlæggelsen af opfattelsen og accepten af sundhedsrisici samt aktuel sundhedsrisiko adfærd.

Baggrund

I forskning om opfattelsen af sundhedsrisici er stress hidtil blevet undersøgt som en konsekvens af risikoopfattelse. Det er uvist, om stress også er relevant som en determinant for risikoopfattelse samt andre reaktioner på sundhedsrisici, og hvordan sådan en virkning ville fungere.  Der er et klart behov for mere viden på dette område, da den betydning som stress har i forbindelse med risikoopfattelse har konsekvenser for praksis i folkesundhed og kommunikation om sundhedsrisici samt teoribygning.

Forskningsspørgsmål

Projektet har til formål at identificere:

  1. virkningerne af stress på risikoopfattelse samt virkninger af stress, medieret via risikoopfattelse, på accept af risiko og aktuel risikoadfærd;

  2. virkningerne af stress på relationen mellem sundhedskampagner og reaktioner på sundhedsrisici (risikoopfattelse, accept af risiko, risikoadfærd).

Metode

Projektet er opdelt i to eksperimentelle delstudier på baggrund af den type af risiko som undersøges: risiko for at udvikle type 2-diabetes (studie 1) og risiko for at opleve terrorisme i Vesteuropa (studie 2). Studie 1 er longitudinelt og selve interventionen indebærer at læse positivt vs. negativt indrammet risiko information om type 2-diabetes. Studie 2 er et tværsnitsstudie og interventionen indebærer at se på terror vs. ikke-terror relateret medieklip. Begge studier gennemføres med universitetsstuderende screenet for tidligere naturligt forekommende stress.

 

Vejleder:

Anja Leppin, SDU, IST, Forskningsenheden for Sundhedsfremme

Jesper Bo Nielsen, SDU, IST, Forskningsenheden for Almen Medicin

 

Tidsramme

1. august 2015 - 31. juli 2018

Sidst opdateret: 19.07.2022