Skip to main content

Ph.d.-projekter

Anne Seneca Terkelsen

Sund aldring i seniorbyen – Et eksplorativt studie af samskabende aktiviteters betydning for ældres sundhed og trivsel

Hovedvejleder:  Pernille Tanggaard Andersen, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU

Bi-vejledere:  Jørgen Jespersen, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU, Gabriel Gulis, Forskningsenhed for Sundhedsfremme, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU

Asser Vittrup Nielsen

Unges vej fra socialt udsat boligområde mod ungdomsuddannelse- muligheder, potentialer og udfordringer for unge i et socialt udsat boligområde

Hovedvejleder: Pernille Tanggaard Andersen, Forskningsenhed for Sundhedsfremme, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU

Bi-vejledere:  Paul Bloch, Enhed for Sundhedsfremmeforskning, Steno Diabetes Center Copenhagen, Region Hovedstaden, Mette Kirstine Tørslev, Enhed for Sundhedsfremmeforskning, Steno Diabetes Center Copenhagen, Region Hovedstaden

Birthe Marie Rasmussen

'Self-efficacy' og arbejdsmotivation blandt social- og sundhedshjælpere og - assistenter i ældreplejen i primær sektoren

Hovedvejleder: Pernille Tanggaard Andersen, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU

Bi-vejledere: Frans Boch Waldorff, Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU. Gabriele Berg-Beckhoff, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU.

Sofie Buch Mejsner
(projektbeskrivelse forefindes kun på engelsk)

Health System Governance and Informal Patient Payments in Health Care in the Western Balkan from an Equity Perspective

Hovedvejleder: Leena Eklund Karlsson, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, Institut for Sundhedstjenestedforskning, SDU

Bi-vejleder: Maria Kristensen, Center for sund aldring, Afdelingen for Sundhedstjenesteforskning, KU

Ranjila Joshi
(projektbeskrivelse forefindes kun på engelsk)

Human trafficking in Nepal: intervention strategies and re-integration of trafficked women.

Hovedvejleder: Arja R. Aro, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, SDU.

Bi-vejleder: Pernille Tanggaard Andersen, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, SDU.


Maiken Hjuler Persson
På FORKANT – ”Belysning af de sundhedsprofessionelles vinkel på styrket tværsektoriel indsats omkring ældre borgere, der indlægges akut”

Hovedvejleder: Pernille Tanggaard Andersen, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, Institut for Sundhedstjeneste-forskning, SDU.
Bi-vejledere:
Christian Backer Mogensen, Forskningsenheden for Akutmedicin, Sygehus Sønderjylland. Jens Søndergaard, Forskningsenhed for Almen Praksis, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU. Helene Skjøt-Arkil, Forskningsenheden for Akutmedicin, Sygehus Sønderjylland.

Line Remmen
Sundhedstilstand og sundhedsfremme ved danske erhvervsfiskere - En registerbaseret analyse med brug af data om livstids-erhvervsbeskæftigelse og muskuloskeletale sygdomme for at evaluere udvikle sundhedsfremmende anbefalinger

Hovedvejleder: Gabriele Berg-Beckhoff, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, SDU. 
Bi-vejledere: Kimmo Herttua, CMSS, SDU. Keld Thorgård, forskningschef, UC Syddanmark.

Natasa Loncarevic
We don't know what we don't know! - Evidence Informed Policy Making in Public Health and Health Promotion.

Hovedvejleder: Anja Leppin, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, SDU. 
Bi-vejleder: Pernille Tanggaard Andersen, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, SDU. 

Anne Marie Møller
Experiences of clinical videoconferencing (CV) by providers and patients in the Mental Health Services

Hovedvejleder: Pernille Tanggaard Andersen, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, SDU. 
Bi-vejleder: Jens Peter Hansen, Psykiatrisk Afdeling, Esbjerg.

Fadumo Abdi Noor
Identificere, beskrive samt analysere multilevel approaches til at forbygge diabetes og dens komplikationer

Hovedvejleder: Gabriel Gulis,Forskningsenheden for Sundhedsfremme, SDU. 
Bi-vejleder: Jens Søndergaard, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU.

Tidligere ph.d-studerende

2020

Lotte Skøt 
Stress: Fremmer det eller hæmmer det opfattelsen af sundhedsrisici?

Hovedvejleder: Anja Leppin, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, SDU.  

Link til afhandling uden artikler

Julie Dalgaard Guldager
Det skal være sjovt at være sund” – En vurdering af implementeringen og lærer-opfattet effekt af et skolebaseret projekt for fysisk afktivitet

Hovedvejleder: Anja Leppin, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, SDU. 
Bi-vejledere: Pernille Tanggaard Andersen, Syddansk Universitet, Jesper Von Seelen,UC Syddanmark.

Link til afhandling uden artikler

2019

Mette Winge Jakobsen
Use of research knowledge in physical activity policy making and the organizational determinants for research use in the setting of local physical activity policy making

Vejledere: Hovedvejleder: Arja R Aro, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, SDU. 
Bi-vejleder: Thomas Skovgaard, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU.

Link til afhandling uden artikler

2018

Anne Marie Dahler
Anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger i den kommunale sundhedspraksis i et empowerment-perspektiv

Hovedvejleder: Pernille Tanggaard Andersen, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, SDU. 

Link til afhandling uden artikler

Lotte Vallentin-Holbech
Det gode liv mellem de unge - En sundhedsfremmende indsats blandt folkeskoleelever

Hovedvejleder: Christiane Stock, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, SDU. 

Link til afhandling uden artikler

Maria Holst Algren
Sundhedsadfærd i socialt udsatte boligområder – Betydningen af socioøkonomisk status, sociale relationer og stress for sundhedsadfærd

Hovedvejleder: Pernille Tanggaard Andersen, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, SDU. 
Bi-vejledere: Carsten Kronborg Bak, Faggruppen for Folkesundhed og Epidemiologi, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet. Ola Ekholm, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Link til afhandling uden artikler

2017

 Julie Werenberg Dreier
Graviditetsrelaterede episoder af infektioner og feber og neurokognitive udviklingsforstyrrelser hos barnet 

Hovedvejleder: Gabriele Berg-Beckhoff, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, SDU. 
Bi-vejleder: Anne-Marie Nybo Andersen, Social Medicin, Københavns Universitet

Link til afhandling uden artikler

2016

Erik Jørs
Prevention of Negative Health Consequences of Pesticide use among Small-Scale Farmers in a low-income Country

Hovedvejleder: Gabriel Gulis, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, SDU. 
Bi-vejledere: Dr. Med. Jesper Bælum, OUH AMK Odense, Dr. Med. Ph.d. Flemming Konradsen, Global Health/ISIM, KU København.

Link til afhandling som pdf

2015

Kristine Crondahl
Towards Roma Empowerment and Social Inclusion Trough Work-Integrated Learning


Hovedvejleder: Leena Eklund Karlsson, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, SDU. 
Bi-vejleder: Karin C. Ringsberg, Göteborgs Universitet.

2013

Mohammed Suleiman
Evaluation of tuberculosis (TB) control programme, prevalence, risk factors, knowledge, attitudes, and practice towards tuberculosis in Khartoum state. Forefindes kun på engelsk.

Hovedvejleder: Arja A. Aro, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, SDU. 

Mohammed Suleiman. Ph.d.-afhandling download i pdf-format uden artikler

Maja Bertram (tidligere Larsen)
Anvendelse af evidens ved kommunalt folkesundhedsarbejde i Danmark.

Hovedvejleder: Gabriel Gulis,  Forskningsenheden for Sundhedsfremme, SDU. 

Maja Larsen. Ph.d.-afhandling download i pdf-format uden artikler

Ahmed Ibrahim
Cervical Cancer, Human Papillomavirus (HPV) Infection, and Feasibility of Screening among Women in Khartoum State Sudan Projektbeskrivelse forefindes kun på engelsk

Hovedvejleder: Arja R. Aro, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, SDU. 

Ahmed Ibrahim. Ph.d.-afhandling download i pdf-format uden artikler

2012

Anu Kasmel
Evaluation of community empowerment 
Projektbeskrivelse forefindes kun på engelsk

Hovedvejleder: Pernille Tanggaard Andersen, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, SDU. 

Anu Kasmel. Ph.d.-afhandling download i pdf-format uden artikler

Mathias Meijer
Har lokalsamfund betydning for dødeligheden og kræfttilfælde i Danmark?

Hovedvejleder: Christiane Stock, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, SDU. 
Bi-vejleder: Kim Bloomfield, Århus Universitet.

Mathias Meijer. Ph.d.-afhandling download i pdf-format uden artikler

2011

Nagla Sahal
Assessment of integrated communicable diseases surveillance in Khartoum State, Sudan- projektbeskrivelse forefindes kun på engelsk

Hovedvejleder: Arja A. Aro, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, SDU. 

Nagla Sahal. Ph.d.-afhandling download i pdf-format uden artikler

Peter I. K. Mochungong
Integrated HIA / EIA of the Clinical Waste Management Policy and Management Technique in Cameroon  projektbeskrivelse forefindes kun på engelsk.

Hovedvejleder: Gabriel Gulis, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, SDU. 

Peter I. K. Mochungong. Ph.d.-afhandling download i pdf-format uden artikler

2010

Eva L. Larsen
Community participation in health promotion: perspectives of participation and everyday life in a multi-ethnic and socially deprived neighbourhood

Hovedvejleder: Christiane Stock, Forskningsenheden for Sundhedsfremme, SDU.  
Bi-vejleder Helle Ploug Hansen, Syddansk Universitet.

Eva L. Larsen. Ph.d.-afhandling download i pdf-format uden artikler

2007

Kirsten Thecla Verkooijen

Identity and Health-Risk Behaviour in Adolescence - ph.d.-afhandling download i pdf-format uden artikler

Hovedvejleder: Evelyne de Leeuw, Deakin University.

Sidst opdateret: 06.07.2021