Skip to main content

HPR News - Nyt fra Sundhedsfremmeforskning

Forskningsenheden for Sundhedsfremme udgiver et nyhedsbrev. Første udgivelse marts 2010.

Velkommen til Nyt fra Sundhedsfremmeforskning

Årligt udsender Forskningsenheden for Sundhedsfremme, SDU Esbjerg et elektronisk nyhedsbrev med information om forskningsresultater, anvendelse af forskning, forskningsaktiviteter og ideer til alle interessenter i sundhedsfremme-forskning, praksis og beslutningsprocesser.

Det giver også et forum, hvor det er muligt at udveksle viden og meninger om emner der er relevante og interessante for sundhedsfremme.

Læsere opmuntres til at sende feedback, kommentarer og indsende egne input til administrativ redaktør samt komme på distributionslisten af nyhedsbreve: Bettina Gundolf.

Dette nyhedsbrev udtrykker meninger fra Forskningsenheden for Sundhedsfremme, IKKE SDU som en helhed. Anja Leppin er chefredaktør, Bettina Gundolf er administrativ redaktør.

Udgivede nyhedsbreve:

2021

September

2020

September

2019

September

2018

September

Marts

2017

Januar

2016

    Juni

2015

    Juni
    November
2014

    
April
    Oktober

2013

    Februar
    Juni
    December

2012

    Februar
    Juni
    Oktober

2011
    
    April
    September - specialudgave

2010

    Marts 
    Juni
    December

Redaktionen afsluttet: 25.09.2020