Skip to main content
DA / EN

Lokale sundhedsprofiler

Lokale sundhedsprofiler er et vigtigt redskab til evidensbaseret lokalt sundhedsarbejde.


Hvorfor lokale sundhedsprofiler:

For at kunne medvirke til, at styrke det evidensbaserede arbejde i kommunerne har vi i den holistiske tilgang der anvendes i FELIS forskningsprojektet udviklet en systematik for at arbejde evidensbaseret, der er baseret på at få skabt et lokalt, konteksafhængigt vidensgrundlag for lokale prioriteringer og indsatser.

Lokale sundhedsprofiler er sundhedsundersøgelser der er baseret på de samme typer af spørgsmål som der anvendes i de nationale og regionale undersøgelser (f.eks. SUSY-undersøgelserne fra Statens Institut for Folkesundhed). Fordelen ved de lokale sundhedsprofiler er imidlertid, at:

  • Der med fordel kan suppleres med en række lokale spørgsmål, der knytter sig lige præcist til det konkrete boligområde eller bydel (f.eks. spørgsmål om social kapital, åbne spørgsmål om forslag til ændring af de fysiske rammer mv.)
  • Dataindsamlingen i de lokale sundhedsprofiler tilrettelægges således, at f.eks. beboere med anden etnisk baggrund og socialt udsatte danskere også deltager. Det er som hovedregel ikke tilfældet i de nationale eller regionale spørgeskemabaserede sundhedsundersøgelser, fordi de socialt udsatte borgere IKKE deltager i papiromdelte undersøgelser. Det stiller andre krav til dataindsamlingen der fordrer anvendelse af lokale kontaktflader (f.eks. involvering af etniske foreninger og kontaktpersoner til mundtlig information om undersøgelsen, anvendelse af to sprogede tolke mv.)

Sidst opdateret: 20.07.2022