Skip to main content
DA / EN

Forskningsnetværk

Vi ser med lup på sundheden

En undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut (Pilgaard og Rask, 2016) har påvist, at folk på landet dyrker mindre motion end folk i byerne, samtidig med at det traditionelle forenings- og holdbaserede idrætsliv er i tilbagegang til fordel for mere individuelle organiserings- og idrætsformer. Tal fra Den Nationale Sundhedsprofil (www.danskernessundhed.dk) viser desuden, at borgere i landdistriktsdominerede kommuner på en række parametre har dårligere sundhedstilstand end borgere i bykommuner.
Projektet er et samarbejds– og forskningsprojekt mellem Lektor
Annette Aagaard Thuesen, Center for Landdistriktsforskning, Kulturssociologi og professor og Forskningsleder Pernille Tanggaard Andersen fra Forskningsenheden for Sundhedsfremme, IST.

På forkant - med de svageste ældre

I 2035 vil der i Danmark være over dobbelt så mange ældre borgere over 80 år, som der er i dag. En stor del vil klare sig størstedelen af livet ved egne og de nærmestes ressourcer.  Nogle vil blive skrøbelige eller sårbare, og opleve akutte indlæggelser, som kunne være forebygget. Fra forskningsenheden for Sundhedsfremme deltager: Forskningsleder og  professor, ph.d. Pernille Tanggaard Andersen, ptandersen@health.sdu.dk

NICE-welfare (kun på engelsk)

NICE-Welfare is a cross-disciplinary research program funded by SDU2020

NICE Welfare takes up the challenges that relate to the development of inclusive and innovative welfare societies, as they are described in Research2020 and Horizon2020. The project combines fields of research within the social sciences, statistics and medicine that are emphasized as central in both research plans. But NICE Welfare decisively improves the possibility to deliver relevant insights by including and combining research fields from history, culture, philosophy and health, which today are considered crucial to acquire a more thorough understanding of the welfare system and to develop sustainable ideas for societal renewal. Deltager fra forskningsenheden: Professor Pernillle Tanggaard Andersen, ptandersen@health.sdu.dk

 
EIRA Netværk – Evidence in Research and Action  - dette link er kun på engelsk

Forskningsenheden er koordinator af EIRA-netværket. EIRA-netværket fungerer som facilitator og brobygger for national, international og global samarbejde og forskning indenfor samarbejde og videndeling mellem forskningsevidens, praksis og policy indenfor folkesundhed og sundhedsfremme.

European Symposium on Substance Use and Abuse among University Students - dette link er kun på engelsk

Forskningsenheden er repræsenteret i den organiserende gruppe omkring symposium om stofmisbrug blandt universitetsstuderende. Hovedformålet med dette symposium er at lave et program for forskere og andre professionelle/behandlere ved at udveksle forskningsresultater og ’best practices’ vedrørende alkohol og andet stofmisbrug blandt universitetsstuderende med specielt øje på situationen i Europa samt at udvikle fælles forskningsprocedurer.

The Nordic Health Promotion Research Network (NHPRN) - dette link er kun på engelsk

Målet med dette netværk er at forbedre kvalifikationerne for forskning og uddannelse i de nordiske lande. Repræsentanter fra alle de nordiske lande deltager. ’The Nordic School og Public Health’ (NHV – Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap) koordinerer netværket og vores forskningsenhed er repræsenteret som formand i metodedelen.

Forskningsenheden deltager aktivt i både styringsgruppen og i læseplanen for kandidatuddannelsen i ’Circumpolar Health and Well-being (MCH)’ ved University of the Arctic.

Public Health Genomics (PHGEN) European Network - dette link er kun på engelsk

Forskningsenheden er repræsenteret i PHGEN (Public Health Genomics European Network) og efterfølgeren, et forskningsprojekt, der hedder PHGEN II (se under projekter)

International Collaborative Studies Committee of the International Society of Behavioral Medicine  - dette link er kun på engelsk

En medarbejder fra forskningsenheden er formand i denne komité.

Sidst opdateret: 17.03.2023