Skip to main content
DA / EN

Forebyggelse af arbejdsulykker i fiskeriet virker

Ny rapport fra det nordiske samarbejdsprojekt “Virkemidler i Forebyggelse af Arbejdsulykker i Fiskeriet i de Nordiske lande” (ViFaFiN)

En række strukturelle tiltag har sammen med kulturændringer ført til en kraftig reduktion i antallet af arbejdsulykker i fiskeriet. Det viser en ny rapport fra det nordiske samarbejdsprojekt ViFaFiN, der er støttet af Nordisk Ministerråd.

I rapporten beskrives udviklingen i antallet af arbejdsulykker i fiskeriet gennem de seneste 15 til 20 år, for hvert af de nordiske lande, og samtidig belyses de tiltag, der er gjort igennem årene for at forebygge de tidligere mange arbejdsulykker.

Et gennemgående træk i de forskellige lande er, at det først og fremmest er lovgivning, tekniske sikkerhedsforanstaltninger og betydelige ændringer i sikkerhedsnormer i fiskeriet, som er hovedårsagen til faldet i arbejdsulykker inden for nordisk fiskeri, men også den tætte dialog mellem fiskere og for dansk vedkommende, Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, har medvirket til den positive reduktion. Uddannelse i sikkerhed og adfærdsændringer blandt fiskerne - samt udbredt brug af personlige værnemidler - er andre væsentlige forklaringer på den positive udvikling.

Læs hele rapporten her.

 

Redaktionen afsluttet: 22.03.2017