Skip to main content
DA / EN

Maritime Culture Lab

CMSS lancerer nyt maritimt forskningsprojekt – Maritime Culture Lab – et projekt i diversitetsbemanding i shippingbranchen!

Kvindernes internationale kampdag markerer lanceringen af vores nye forskningsprojekt, Maritime Culture Lab!

Vi er glade for endelig at kunne annoncere den officielle lancering af vores nye forskningsprojekt om mangfoldighed i bemandingsmatrixer i den maritime industri. Projektet hedder Maritime Culture Lab og er et unikt samarbejde mellem førende tankrederi Hafnia og maritime forskningscenter, Center for Maritim Sundhed og Samfund (CMSS) på Syddansk Universitet.

Med det mål at øge mangfoldigheden til søs har Hafnia engageret fire fartøjer i sin flåde for at have en besætningsprocent på mindst 50% kvinder - for bedre at forstå, hvordan forholdene til søs kan forbedres for alle, især for dem inden for underrepræsenterede kønsgrupper.

Forskere fra Syddansk Universitet og Aarhus Universitet har udviklet projektet, der sigter mod at forstå den indvirkning, som besætninger på mindst 50% kvinder kan have på operationel sundhed og sikkerhed, effektivitet, arbejds- og levemiljøet samt ledelse og teamwork. Malmø Universitet deltager også.

Projektet undersøger yderligere, hvordan landpersonale kan støtte forskellige besætninger og de forskellige udfordringer, de står over for i den henseende. Endelig identificerer projektet best practice som et sæt retningslinjer, der skal hjælpe med at forstå, hvordan mangfoldighed i bemandingen kan omsættes til hverdags- og langsigtede forandringer på tværs af blå organisationer i Danmark og udlandet.

Undersøgelsen vil give skibsfartsindustrien empirisk underbyggede analyser, der kan bidrage til ændring i bemandingspraksis og mangfoldighedsstyring, der udnytter det fulde potentiale for bemanding af positioner ombord på en bæredygtig måde. Der vil blive udarbejdet en rapport, der omfatter analyser baseret på data fra medsejlads og virksomhedsbesøg, og en slutkonference vil blive iværksat med henblik på at formidle resultaterne.

Vi ser frem til at dele mere om projektet!

Projektet er økonomisk støttet af Den Danske Maritime Fond og Hafnia.

For mere information kontakt projektleder, Seniorforsker, Lisa Loloma Froholdt lfroholdt@health.sdu.dk

Maritime Culture Lab er et unikt maritimt forskningssamarbejde, der adresserer en fælles udfordring i branchen, nemlig mangfoldighed i bemanding og i at gøre en karriere til søs mere attraktiv for kvindelige søfarende

Redaktionen afsluttet: 08.03.2024