Skip to main content
DA / EN

Ergonomisk arbejdsmiljø, fysiske belastninger og fatigue på danske fiskefartøjer

Ny rapport fra CMSS

Projektet har haft til formål at undersøge det ergonomiske arbejdsmiljø i fiskerierhvervet i Danmark i 2015 og bidrager med viden om den aktuelle ergonomiske tilstand med fokus på specielt muskelskeletlidelser, fatigue og arbejdsulykker.

Den afsluttende rapport sammenholder den eksisterende litteratur på området med resultaterne fra det gennemførte tværsnitsstudie, mens fiskernes egne inputs danner baggrund for forslag til forbedringer af det ergonomiske arbejdsmiljø i erhvervet.

Med udgangspunkt i resultaterne følger en række opfølgende projekter, herunder flere specialeprojekter samt et kvalitativt feltstudie.

Du kan læse rapporten fra projektet ved at klikke på rapport-forsiden nedenfor. Rapporten kan også rekvireres i trykt form ved henvendelse til sekretær Susanne E. Frank.

                                             

Redaktionen afsluttet: 01.09.2015