Skip to main content
DA / EN

Kvalitetssikring af dansk skibsfart gennem optimering af det maritime telemedicinske Sundhedsvæsen

Baggrund

Danmark har siden 1980 ydet en lovpligtig telemedicinsk indsats til dansk såvel som engelsktalende søfarende, men alligevel findes der kun begrænset videnskabelig dokumentation for værdien af denne indsats, og kun af ældre dato. Baggrunden herfor er, at der ikke sker nogen systematisk opfølgning af hændelsesforløbene. En proces, der samtidig vanskeliggøres af, at journaliseringen forsat sker i papirform. Radio Medical Danmark (RMD) har ca. 1.000-1.200 sager årligt, hvoraf de fleste er fra handelsskibe og færger vedrørende primært sygdom (ca. 64 %) og ulykker (ca. 24 %). Men hvorvidt kontakten til RMD efterfølgende fører til raskmelding/sygemelding mv. vides ikke. Det vides heller ikke, om de ca. 60 evakueringer årligt, som RMD rekvirerer, fører til efterfølgende overlevelse eller f.eks. langtidssygemelding. Der er behov for, at forskellige registre sammenkøres, så indsatsen kan måles og målbare kriterier opsættes med mulighed for løbende evaluering og optimering af indsatsen.

Formål
Formålet med dette projekt er således at optimere kvaliteten af de maritime telemedicinske ydelser samt at vurdere, hvorvidt disse ydelser leveres på et internationalt sammenligneligt og højt niveau. Der stilles således spørgsmålstegn ved, om den forebyggende indsats, der p.t. ydes, er tilstrækkelig, om det akutte beredskab er det mest effektive man kan få, om folk er tilstrækkeligt uddannet og om den viden, som der rutinemæssigt indsamles i forskelligt regi i efterforløbet for hændelserne, kan samles og anvendes bedre.

Metode
Projektet består dels i etableringen af et (RMD) register samt et egentligt registerstudie baseret på sammenkørt data fra 5 forskellige registre. Endvidere stræber projektet mod international benchmarking gennem en sammenligning med lignende tilgængelige data fra andre relevante landes maritimmedicinske indsatser. Der vil i udgangspunktet fokuseres på lande med sammenlignelige handelsflåder.

Projekt gruppe
Syddansk Universitet, Center for Maritim Sundhed og Samfund v. Jesper Bo Nielsen, Kimmo Herttua og Lulu Hjarnø.

Tidsplan
Start 1. oktober 2014 indtil primo 2018

Økonomi
Projektet er medfinansieret af Den Danske Maritime Fond.

Afsluttende rapport
Du kan downloade den afsluttende rapport her: Optimering af det danske maritime sundhedsvæsen
 

 

Sidst opdateret: 20.10.2021