Skip to main content
DA / EN

En gap-analyse af søfartslægers serviceprofil i forhold til praktiserende læger

Baggrund
Søfarende rejser over hele kloden, hvilket  ofte gør det svært for dem at søge rettidig lægehjælp. I den forstand er de en befolkningsgruppe, som er "vanskelig at få kontakt til".

God sundhed er en forudsætning for, at de søfarende kan udføre deres arbejde sikkert og tilfredsstillende til søs. Det er grunden til, at de helbredsundersøgelser, som foretages forud for hyre/beskæftigelse, er så vigtige. De er afgørende for, om de søfarende kan få tildelt deres sundhedsbevis (den blå bog), og at de kan udføre deres arbejde forsvarligt og fuldt tilfredsstillende i de mange måneder til søs. Lægeundersøgelserne udføres sædvanligvis af søfartslæger, som har kendskab til arbejdsmiljøet om bord på skibene. Derudover kan den søfarende også konsultere sin almindelige praktiserende læge i andre sundhedsanliggender.

I de internationale søfartskonventioner understreges behovet for, at de enkelte lande har udfærdiget specifikke retningslinjer for de søfarendes helbredsundersøgelser og specielle behov.

Formål
Formålet er at undersøge bredden af serviceydelser samt følge op på den praksis, som søfartslæger og praktiserende læger tilbyder de søfarende. Det endelige mål er at fastslå søfartslægernes og de praktiserende lægers selvvurderede træningsbehov, således at der kan udvikles relevant og kontinuerlig videreuddannelse.

Metode
Denne tværsnitsundersøgelse involverer samtlige søfartslæger og en repræsentativ stikprøve af praktiserende læger ved hjælp af et elektronisk og anonymt spørgeskema. Det er baseret på internationale standarder, kombineret med et scoping review.

Forventede resultater
Analyseresultaterne vil give et indblik i serviceprofilerne og kan pege på forskelle i uddannelsesbehov mellem søfartslæger og praktiserende læger.
Undersøgelsen forventes at identificere områder af viden, som måske skal opdateres, så lægerne kan optimere deres service til de søfarende. Resultaterne forventes at kunne bruges som retningslinje for fortsat faglig udvikling inden for disse medicinske specialer og bidrage til informeret beslutningstagning.

Projektgruppe
Seniorforsker Despena Andrioti, Center for Maritim Sundhed og Samfund, SDU (projektleder)
Seniorforsker Olaf C. Jensen, Center for Maritim Sundhed og Samfund, SDU (koordinator)
Postdoc Jette Videbæk Le, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU

Tidsplan
Projektet løber fra januar til september 2017

Økonomi
Projektet er medfinansieret af Den Danske Maritime Fond.

Afsluttende rapport
Du kan downloade den afsluttende rapport her: A Gap analysis of the Maritime doctors' service profile compared to General practitioners (rapporten er kun på engelsk).


Sidst opdateret: 20.10.2021