Skip to main content
DA / EN

Det Metaboliske Syndrom

CMSS har fået en bevilling fra Den Danske Maritime Fond til et projekt om det metaboliske syndrom hos danske søfarende.

CMSS vil i de kommende år fortsat sætte fokus på danske søfarendes levevilkår, livsstil og helbred. 

Centeret vil i samarbejde med interesserede søfartslæger og endokrinologisk afdeling på Odense Universitetshospital kortlægge forekomsten af det såkaldte metaboliske syndrom, som er en livsstilssygdom, der skyldes nedsat fysisk aktivitet og øget kalorieindtag. Det metaboliske syndrom defineres ved en øget livvidde i kombination med et øget blodtryk , et øget sukkerindhold i blodet og/eller en ændret fedtsammensætning i blodet.

Det metaboliske syndrom er forbundet med sukkersyge, hjertekarsygdomme og andre alvorlige sygdomme og påvirker dødeligheden heraf.

20% af den voksne danske befolkning har et metabolisk syndrom, og forskerne frygter, at tallet kan være endnu højere blandt søfarende – ikke mindst, da der netop blandt disse er et kendt problem med overvægt, ligesom søfarende hyppigere indlægges med sukkersyge og hjertesygdomme.

Der er i udlandet fundet betydelig øget forekomst af risikofaktorer for hjertesygdomme hos søfarende, og der er tegn på, at det at arbejde på et skib i sig selv kan udgøre en risiko. Søfarende har desuden ikke altid de samme valgmuligheder som andre danskere med hensyn til kost og motion.

I samarbejde med søfartslæger og Endokrinologisk Afdeling ved Odense Universitetshospital vil CMSS nu undersøge forekomsten af det metaboliske syndrom hos danske søfarende.

Søfarende med metabolisk syndrom rådgives om behandlingsmuligheder, herunder om hvad de selv kan gøre for deres sundhed. Søfarende uden metabolisk syndrom støttes i at bevare deres sundhed.

Samtidig vil CMSS bidrage til debatten om sund livsstil om bord på danske skibe. Det gælder blandt andet kostens kvalitet og spisevaner, samt tobaksrygning og motionsvaner om bord.

Efter to år vil man atter undersøge de samme personer, der da forhåbentlig har fået et bedre helbred.

Økonomi
Projektet er finansieret af Den Danske Maritime Fond

Tidsplan

2011-2012    :    Indsamling & behandling af data
2012            :    Interim periode - mens intervention pågår
2013-2014    :    Indsamling af follow-up data

Projektgruppe
Lektor Jørgen Riis Jepsen, Center for Maritim Sundhed og Samfund

 

Sidst opdateret: 20.10.2021