Skip to main content
DA / EN

MARTHA

Fatigue og hertil relaterede emner som arbejdsrelateret stress og overbelastning udgør højaktuelle og vigtige udfordringer inden for søfart. Som følge af den økonomiske afmatning under stigende pres fra konkurrence og tidsplaner må opgaverne derfor varetages med færre besætningsmedlemmer.

Både erfaringer fra tidligere ulykkesrapporter og fra forskning peger på de potentielt alvorlige konsekvenser af fatigue for søfarendes sikkerhed og velfærd.

Et af forskningsresultaterne fra det nu afsluttede Projekt HORIZON har været produktionen af en model, der er i stand til at forudsige fatigue ved vagt om bord. Denne prototype, kaldet Martha, er baseret på en teoretisk fatigue-model, som har anvendt resultater fra mange års forskning på andre industrier til udvikling af algoritmer, som kan forudsige graden af fatigue hos de ansatte. Sådanne modeller kan anvendes inden for et Fatigue Risk Management System (FRMS ).

Formål
Et af målene med projekt MARTHA er at evaluere, hvorledes disse systemer virker i praksis til søs på skibene.
Projektet vil undersøge, hvorledes risikoen for fatigue om bord kan reduceres på europæiske og kinesiske skibe. I overensstemmelse med et af de områder, der er TK Foundations hovedfokus, vil projektet globalt kunne gavne den enkelte søfarendes sikkerhed og velfærd og kunne forbedre effektiviteten af rederiernes håndtering af fatigue. Desuden kan der være en betydelig potentiel samfundsmæssig gevinst ved at øge sikkerheden i de marine transportsystemer.

Metode
Der vil blive foretaget studier af langsigtede psykosociale forhold med indflydelse på fatigue i skibsbesætninger på havet samt analyser af kulturelle forskelle i fortolkningen af internationale regelsæt om arbejds- og hviletid.
Individuelle søfolk og rederier vil blive inviteret til at deltage i enqueteundersøgelser og interviews, og til at deltage i faktiske målinger af træthed på havet gennem observationsperioder på op til seks måneder.
Den internationale forening for skibsmanagement, InterManager, støtter den akademiske forskning ved at være behjælpelig med at søge frivillige til deltagelse i projektet.

Deltagende institutioner
Southampton Solent University Southampton leder et internationalt konsortium af forskningsinstitutioner, herunder Stress Research Institute i Stockholm, Center for Maritim Sundhed og Samfund, SDU i Esbjerg, University of Southampton og Dalian Maritime University i Kina.

Økonomi og tidsplan
Projektet løber over 3 år med en financieringsstøtte fra TK Foundation på 1.500.000 USD.

Projekt-gruppen
Professor Mike Barnett, Warsash Maritime Academy, Solent University, Southampton
Associate Professor Claire Pekcan, Warsash Maritime Academy, Solent University, Southampton
Dr David Gatfield, Warsash Maritime Academy, Solent University, Southampton
Associate Professor Andrew Doig, Warsash Maritime Academy, Solent University, Southampton
Professor Ajit Shenoi, Southampton Marine and Maritime Institute, University of Southampton
Professor Torbjörn Åkerstedt, Stress Research Institute, University of Stockholm
Professor Göran Kecklund, Stress Research Institute, University of Stockholm
Researcher Wessel van Leuven, Stress Research Institute, University of Stockholm
Researcher Dr. Zhiwei Zhao, Dalian Maritime University and Centre of Maritime Health and Safety, SDU
Professor Zhengjiang Liu, Dalian Maritime University
Captain Kuba Szymanski, InterManager
Ass. Professor Jørgen Riis Jepsen, Centre of Maritime Health and Safety, SDU

Afsluttende rapport
Du kan downloade og læse den afsluttende MARTHA rapport ved at klikke her: Project MARTHA - The Final Report. Nogle af de vigtigste resultater fra det internationale forskningsprojekt viser bl.a., at skibsførerne lider mere af fatigue og stres end deres besætning, at fatigue kan resultere i langsigtede fysiske og psykiske helbredsproblemer, at motivationen aftager i takt med, at længden af rejsen øges, samt at nattevagter er årsag til betydelig mindre total søvn.

Sidst opdateret: 20.10.2021