Skip to main content
DA / EN

Ulykker offshore (follow-up)

Olie og gas industrien fokuserer meget på sikkerhed og forebyggelse af ulykker. Ph.d.-afhandlingen ’Towards vision zero’ om muligheder og barrier for forebyggelse af ulykker har konkluderet, at der stadig er plads til forbedring, selv om branchen har ydet en stor indsats. Denne follow-up undersøgelse skal se på, hvordan olie og gas industrien har forandret sig siden 2011 og i hvilken retning ændringerne sket.

Formål
At undersøge ændringer i holdninger til sikkerhed over tiden, samt om læring fra near-misses og involvering af sikkerhedsrepræsentanter m.m. er blevet bedre, siden data blev indsamlet første gang i perioden fra 2009-2011.

Metode
Projektet bruger både kvantitative og kvalitative metoder. Data er indsamlet via elektroniske spørgeskema, near-miss og ulykkesrapporter, gennemgang af procedurer, observationer under sikkerhedsmøder, workshops med deltagelse af offshore medarbejdere samt nogle enkelte interviews med ledelsen.

Tidsplan
Januar 2014 - januar 2015

Følgende institutioner deltager
Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed, Syddansk Universitet.

Økonomi
Projektet er finasieret af Danish Operators

Projektgruppe
Hanna B. Rasmussen

Sidst opdateret: 20.10.2021