Skip to main content
DA / EN

Virkemidler i Forebyggelse af Arbejdsulykker i Fiskeriet i de Nordiske lande (ViFAFiN)

CMSS har igangsat et nyt fællesnordisk samarbejdsprojekt. Fokus er på den bemærkelsesværdige positive udvikling i forekomsten af arbejdsulykker i nordisk fiskerierhverv med sigte på, hvad der virker.

Baggrund
I 2000 var der mange alvorlige arbejdsulykker på fiskeskibe i Norden. Femten år senere kan der konstateres et brat fald i ulykker, og ikke mange erhverv kan fremvise en sådan fremgang. I den nordiske forskning om arbejdsulykker i fiskeriet ved vi en del om udviklingen i sikkerhed, ulykker og helbred. Vi har formodninger om mulige årsager til de positive ændringer i arbejdsulykker, men eksakt viden om, hvad der har virket i fiskeriet, er fortsat sparsom.

Formål
Projektets formål og interesse er at undersøge i et helhedsperspektiv, hvad der historisk set og konkret er sket og iværksat i Norden, og hvordan sikkerhed og arbejdsmiljø samlet set håndteres på de nordiske fiskefartøjer i dag. Hensigten er at se nærmere på, hvad der har virket i forebyggelsen af arbejdsulykker i fiskeriet, og hvilke muligheder, der findes med henblik på fortsatte forbedringer på feltet.

Metode
Undersøgelsen baseres på en kombination af hidtidig forskning i og erfaringer fra projekter om sikkerhed, sundhed og miljø i fiskeflåden, arkivalier, registerdata og historisk konkrete iværksatte tiltag fra myndigheder og institutioner i de respektive nordiske lande. Endvidere suppleres der med interviews og dialogmøder med fiskere med henblik på videns- og erfaringsopsamling om, hvad der virker i arbejdsulykkesforebyggelsen i fiskeriet. På baggrund af fælles dialog og kvalitetsvurdering i forskergruppen udarbejdes en slutrapport, som inkluderer anbefalinger til national og international spredning af projektets resultater.

Samarbejde
Projektet er et fællesnordisk samarbejde mellem Center for Maritim Sundhed og Samfund, Syddansk Universitet, Esbjerg og forskere inden for området fra Finland, Norge, Island og Færøerne.

Økonomi
Projektet er støttet af Nordisk Ministerråds arbejdsmiljøudvalg.

Tidsplan
Januar 2016 – December 2016

Udførelse
Projektet er udført af:

Danmark:
Jørgen Møller Christiansen, senior researcher, Center for Maritim Sundhed og Samfund, SDU og Helle Østergaard, research assistant, Center for Maritim Sundhed og Samfund, SDU.
Finland:
Kim Kaustell, MSc (Agr.), research scientist, Luke Naturresursinstitutet, Helsinki, i samarbejde med Risto H.I. Rautiainen, Professor, special research scientist, Luke Naturresursinstitutet, Helsinki.
Norge:
Trine Thorvaldsen, PhD student, SINTEF Fiskeri og havbruk AS, Trondheim.
Island:
Kristinn Tómasson, MSc, M.D., Medical director, Dept. of Occupational Medicine, Administration for Occupational Safety and Health
Færøerne:
Annbjørg Selma á Høvdanum, MSc, The Department of Occupational Medicine and Public Health, the Faroe Islands

 

Du kan downloade den afsluttende rapport her: Prevention of accidents at work in Nordic fisheries


Sidst opdateret: 20.10.2021