Skip to main content

Fiskeren i krydspres

CMSS har igangsat et pilotprojekt til undersøgelse af forandringerne i fiskeriet og dets betydning for fiskernes psykiske arbejdsmiljø, arbejdsliv og trivsel.

Baggrund
Fiskeriet er i forandringer. Fra et erhverv, hvor man helst vil være i fred for indgriben og regulering, til et område præget af store omstillinger med udefra kommende krav, kontrol og regler, fiskekvoter, mv. Forandringers betydning og konsekvenser set i et arbejdsmiljø og arbejdslivs perspektiv er vel studeret på landjorden, men hidtil ikke belyst til søs i fiskeriet.

Formål
Pilotprojektet har til formål at undersøge de forskellige typer forandringers betydning på godt og ondt for fiskernes trivsel og jobtilfredshed. Projektet vil også komme med fiskernes bud på og forslag til hvad, der bør forbedres, og hvordan det kan gøres.

Metode
Pilotprojekter er baseret på et tilfældigt udtræk af fiskefartøjer og vil omfatte kvalitative interview med 20 aktive fiskere samt 5 interview med forhenværende fiskere. Der gennemføres desuden en litteratursøgning og –studie, der vil indgå i den afsluttende rapport.

Samarbejde
Pilotprojektet udføres af Center for Maritim Sundhed og Samfund, Syddansk Universitet, Esbjerg i samarbejde med Fiskeriets Arbejdsmiljøråd.

Økonomi
Projektet er støttet af Fiskeriets Arbejdsmiljøråd.

Tidsplan: Februar 2014 – December 2014

Udførelse
Pilotprojektet udføres på Center for Maritim Sundhed og Samfund, Syddansk Universitet, Esbjerg af:
Jørgen Møller Christiansen, seniorforsker
Anders Bethelsen Carlsbæk, studentermedhjælp

Læs den første rapport fra projektet her.
Læs den anden rapport fra projektet her.

Sidst opdateret: 20.07.2022