Skip to main content
DA / EN

Aktuelle projekter

Ved Forskningsenheden for Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi arbejdes der primært indenfor de to fokusområder: aldrings- og tvillingforskning

Vore projekter omhandler forekomsten af sygdomme og andre helbredsforhold på befolkningsniveau. Vi anvender de klassiske studietyper samt tvilling- og familiestudier, hvor materiale fra flere store surveys med indsamling af biologisk materiale indgår. 


LLFS: Længe Leve - et Familiestudie

Forløbsundersøgelse med fokus på familier, hvor flere søskende er blevet over 90 år med et godt helbred i behold. Disse gamle søskende indgår i studiet sammen med deres børn, søskendebørn og ægtefæller. 
Projektbeskrivelse |


Tvillingforskning: Epigenetik og variation i alder ved død

Det er nu muligt at finde en række epigenetiske områder, som kan relateres til alder ved død - men er det også muligt at konstruere en biologisk markør for livslængde på baggrund af tvillingdata? 
Projektbeskrivelse |


Sammenhæng mellem kræft og et langt liv

Tidligere undersøgelser peger på, at der er en kompleks sammenhæng mellem potentialet for at blive meget gammel og risikoen for at få kræft. Danske forskere forsøger nu at skabe en afklaring.
Projektbeskrivelse |


Udviklingen i helbred og fysisk funktionsniveau blandt ældre danskere i det 21. århundrede

Ph.d.-projekt: Undersøgelse af udviklingen i helbred og fysisk funktionsniveau blandt ældre danskere i starten af det 21. århundrede med udgangspunkt i eksisterende litteratur og danske surveys. 
Projektbeskrivelse |


Sundhedsjusteret forventet levealder i Europa

Ph.d.-projekt: Formålet med projektet er at estimere udviklingen i forventet levealder i Europa ved hjælp af data indsamlet fra flere europæiske lande gennem 11 år (2004-2015). Projektet vil have særligt fokus på kønsforskelle i aldring (The Male-Female Health-Survival Paradox). 
Projektbeskrivelse |


Hvorfor lever kvinder længere end mænd?

Kvinder lever længere end mænd i alle verdens lande, men kvinder har samtidig et dårligere helbred, dårligere funktionsevne og klarer sig dårligere i fysiske tests end mænd. Vi vil undersøge dette paradoks med data fra de danske sundhedsregistre samt vore aldringskohorter. 
Projektbeskrivelse |


SHARE: Studiet af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

Interviewundersøgelse om 50+ årige europæeres helbred, aldring og forhold omkring tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet med spørgsmål om demografi, helbred og socioøkonomiske forhold. Studiet omfatter deltagere fra 27 lande og der indsamles data hvert andet år. 
Projektbeskrivelse |


Tatoveringer, livsstilsfaktorer - og risiko for kræft
Kan blæk i tatoveringer relateres til forekomsten af visse former for hud- og blodkræft? 
Projektbeskrivelse |


Funktionelle genomiske studier af aldersrelaterede egenskaber og sygdomme - et multi-omics studie af tvillinger 

Målet med dette projekt er at anvende genetiske, epigenetiske og transkriptionelle data fra tvillinger til at undersøge bidraget fra hvert enkelt lag af biologisk variation, samt i kombination, til forskelle i aldring, aldersrelaterede sygdomme og overlevelse. 
Projektbeskrivelse |


Kryds-associationer og risikofaktorer for hæmatologiske cancere 

Ph.d.-projekt: Projektets formål er at beskrive genetiske og miljømæssige risikofaktorer for hæmatologiske cancere samt risikosammenhænge over tid på tværs af cancertyper ved brug af en populationsbaseret nordisk tvillingekohorte. At identificere mulige epigenetiske markører for hæmatologiske cancere i et matched case co-twin studie ved brug af epigenetiske data fra danske tvillinger. Samt at påbegynde et matched case co-twin studie af tatoveringsblæk og risiko for cancer ved brug af ny-indsamlede eksponeringsdata. 
Projektbeskrivelse |


Genetik og Epigenetik - Aldring og Livslængde

Undersøgelse af de genetiske og epigenetiske faktorers indflydelse på aldring og livslængde. I studiet indgår DNA fra midaldrende og ældre tvillinger, samt survey-data med oplysninger om en lang række egenskaber relateret til helbred og funktionsevne.
Projektbeskrivelse |


NorTwinCan: Nordisk Tvillingstudie af Cancer

NorTwinCan er det største tvillingstudie i verden inden for forskning i arvelighed og familiær ophobning af prostata-, bryst-, livmoder- og tarmkræft. 
Projektbeskrivelse |


Hvorfor får flere kvinder Alzheimer's demens?

Ph.d.-projekt: Kvinder har en øget risiko for at udvikle Alzheimers demens sammenlignet med mænd. Dette efterlader spørgsmålet om, hvorvidt kvindelige kønshormoner har en indflydelse på den kognitive funktion, samt på risikoen for udvikling af demens. 
Projektbeskrivelse |  


Leddegigt hos danske tvillinger

Man ved fra mange undersøgelser, at der er en øget risiko for udvikling af leddegigt, hvis der er slægtninge i familien, der allerede har sygdommen. Vi ønsker at undersøge den genetiske komponent og har derfor haft kontakt til næsten 350 tvillinger, der i 2002 oplyste, at de havde leddegigt. 
Projektbeskrivelse | 


IGEMS: Interplay of Genes and Environment across Multiple Studies

Internationalt samarbejdsprojekt mellem tvillingforskere fra Europa, USA og Australien. IGEMS inkluderer data fra 15 longitudinelle tvillingstudier, der følger voksnes udviklings- og aldringsprocesser. 
Projektbeskrivelse |


Genetik, epigenetik og funktionsevne

Bevarelse af de fysiske og kognitive evner er af stor betydning for livskvaliteten, når vi ældes. Målet med disse studier er at undersøge indflydelsen af genetiske variationer såvel som regulering og niveau af gen-aktiviteter på de ændringer i fysisk og kognitiv kapacitet, der ses med alderen.

| Projektbeskrivelse |

Til projektdeltagere

Har du fået en henvendelse?

Information til projektdeltagere

Journalister og andre...

Hvis du ønsker at vide mere eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på e-mail.

Kontakt

EBB - Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 3029

Sidst opdateret: 01.02.2022