Menu

Forskningsprojekter

Aldringsforskning

Gennem de sidste 150 år er middellevetiden for danskere steget markant. En del af denne stigning kan tilskrives en generelt bedre levestandard, men der er fortsat stor variation med hensyn til vores funktionsevne i de højeste aldre - både fysisk og kognitivt. Målet med aldringsforskningen er, at identificere genetiske og miljømæssige faktorer af betydning for helbred, aldring og livslængde. 

Tematisk koncentreres forskningen om emnerne:

  • Aldring og livslængde
  • Fysisk og intellektuel funktionsevne
  • Aldersrelaterede sygdomme
  • Kønsforskelle i helbred og dødelighed 

Tvillingforskning

Tvillinger kan bidrage med nyttig viden, når man ønsker at studere, hvor meget og hvordan gener og miljø påvirker helbred, funktionsevne, sygdomme, livslængde og andre komplekse egenskaber. Emnemæssigt fokuserer tvillingforskningen på:

  • Arv og miljø
  • Sundhedsvidenskab: Helbred og sygdom
  • Samfundsvidenskab og adfærd

 

Aktuelle projekter 

Aldringsregister

Det anvendte materiale er dels hentet fra vore egne store befolkningsundersøgelser:     

Tvillingregister

Det Danske Tvillingregister udgør en enestående datakilde for epidemiologisk forskning, og mange forskere fra både ind- og udland gennemfører projekter i samarbejde med registret.

Det anvendte materiale er dels hentet fra vore egne store befolkningsundersøgelser:

Andre registre

Desuden anvendes der data fra andre nationale registre som fx Danmarks Statistik, Landspatientregistret og Dødsårsagsregistret.

Hvorfor ældes vi så forskelligt?

Helbred, aldring & livslængde

Om: Aldringsforskning

Arv eller miljø?

Hvorfor er tvillinger så interessante?

Om: Tvillingforskning

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies