Skip to main content

Brugerrådet i BBI er et rådgivende dialogforum, der har til formål at styrke enhedens identitet, synlighed og samfundsmæssige gennemslagskraft gennem en øget og kvalificeret bevidsthed om brugernes syn på og bidrag til forskningsenhedens aktiviteter (forskning, undervisning og formidling). Den væsentligste aktivitet er således samskabelse baseret på rådgivende dialog og sparring.

Brugerrådet sammensættes af forskere fra BBI og brugere. Der stiles mod at 3-5 forskere og op til 10-12 brugere tegner brugerrådet. Mulige brugere omfatter: mennesker med erfaringer fra sundhedsvæsenet (tidligere og nuværende patienter), pårørende, borgere, sundhedsprofessionelle, repræsentanter fra patientforeninger og studerende inden for sundhedsrelaterede uddannelser.

Brugerrådet mødes seks gange om året. Brugere og ansatte har mulighed for at foreslå punkter til dagsorden. Forud for møderne afholdes planlægningsmøde i formandskabet, hvor den endelige dagsorden vedtages. Referater fra møderne rundsendes til rådet efter møderne, og lægges desuden på hjemmesiden.

Forretningsordenen beskriver rammerne for brugerrådets arbejde.

Sidst opdateret: 29.02.2024