Skip to main content

Brugerrådet i BBI

Brugerrådet i Forskningsenheden for Brugerperspektiver og Borgernære indsatser er et rådgivende dialogforum. Rådet består af brugere og ansatte i enheden.

 

BBI er et rådgivende dialogforum. Vores mål er sammen at arbejde for at forbedre sundhedsvæsenet gennem forskning og uddannelse af sundhedsansatte. Derigennem er vores mål også at styrke enhedens identitet, synlighed og samfundsmæssige gennemslagskraft. Det skal ske gennem en øget og kvalificeret bevidsthed om brugernes syn på og bidrag til forskningsenhedens aktiviteter (forskning, undervisning og formidling). Den væsentligste aktivitet er således rådgivende dialog og sparring.

Læs mere i Brugerrådets folder

Brugerrådets medlemmer

Brugerrådet sammensættes af forskere fra BBI og brugere. Der stiles mod at 3-5 forskere og op til 10-12 brugere tegner brugerrådet. Mulige brugere omfatter: Mennesker med erfaringer fra sundhedsvæsenet (tidligere og nuværende patienter), pårørende, borgere, sundhedsansatte, repræsentanter fra patientforeninger og andre med lyst til at forbedre sundhedsvæsenet.

Nuværende medlemmer af BBIs brugerråd.

Brugerrådets forretningsorden

I Brugerrådets Forretningsorden findes yderligere oplysninger om rådets sammensætning, brugerrådsmøder og principper for samarbejdet.

Du finder forretningsordenen her.

Materiale fra Brugerrådsmøder

Referat og andet relevant materiale fra brugerrådsmøderne findes her.

Yderligere materiale

Her kan du finde artikler og andet materiale med relevans for brugerrådets arbejde.

Sidst opdateret: 11.06.2024