Skip to main content

Zoneterapi

Under læsevejledning finder du en beskrivelse af hvordan informationen er opstillet.

 

Videnskabelig dokumentation

2 oversigtsartikler om zoneterapi ifm. kræft er fundet:

  • 1 af høj kvalitet (1)
  • 1 af acceptabel kvalitet, men med visse mangler (2)
  • 0 af lav kvalitet

Sikker dokumentation for effekt

Der er ingen oversigtsartikler der dokumenterer sikker effekt ved zoneterapi ifm. kræftsygdomme eller kræftbehandling.

Nogen, men usikker, dokumentation for effekt

Der er ingen oversigtsartikler, der dokumenterer nogen, men usikker, effekt ved zoneterapi.

Der er således ikke fundet evidens for positiv effekt af zoneterapi.

Bivirkninger/negativ effekt

Der er ikke identificeret alvorlige bivirkninger eller negativ effekt af zoneterapi i forbindelse med kræftbehandling, men mindre bivirkninger kan inkludere:

  • ubehag ved fødderne (1)
  • kvalme (1)
  • rysten (1)
  • søvnforstyrrelser (1)

Mere information om zoneterapi findes på hjemmesiderne for

  • Styrelsen for Patientsikkerheds Råd vedr. Alternativ Behandling: Zoneterapi
  • Kæftens Bekæmpelse: Zoneterapi

Referencer og links til resume af forskningsartikler

 

Artikler af høj kvalitet (1++):

1. Wilkinson S et al. (2008). Reflexology for symptom relief in patients with cancer. Cancer Nursing 31(5): 354-360. Se resume

 

Artikler af acceptabel kvalitet, men med visse mangler (1+):

2. Ernst E et al. (2011). Reflexology: an update of a systematic review of randomised clinical trials. Maturitas 68(2): 116-120. Se resume

 

Artikler af lav kvalitet (1-):

Ingen artikler i denne kategori

Sidst opdateret: 22.03.2019